Vil ha mer kompetanse på skog i Nordland

Publisert 21.09.2022

steigen

Det har vært et generasjonsskifte i skogoppsynet i Nordland, og det er en utfordring å skaffe skogkompetanse.  Skogbrukssjef i Steigen Gjermund Laxaa har tro på mer regionalt samarbeid. 

-Det snakkes om at det vil bli en utfordring med å skaffe kompetanse i framtiden. Vi i Steigen opplever at vi har denne utfordringen nå, forteller Gjermund Laxaa som er skogbruksjef i Steigen, som framhever at kommunene må ha denne kompetansen. Om ikke er det en fare for at satsingen på skog smuldrer opp. 

Andreas Sletten, kommunal leder for plan, utvikling og drift i Steigen og Gjermund Laxaa, skogbrukssjef i Steigen. 

-Vi drukner i tømmer her oppe som vi ikke greier å ta ut. Skal vi få til en satsing på skog- og tre framover må vi ha folk som kan faget. Vi må ha pådrivere som sørger for å følge opp både foryngelse og andre oppgaver for å sikre bærekraftig skogdrift,  sier Andreas Sletten som er leder for plan, utvikling og drift i Steigen.  

Kystskogbruket ønsker  å styrke skogoppsynets rolle noe som finner klangbunn ho Laxaa og Sletten, som mener det er viktig å få hevet synligheten til skog- og trenæringa og gjøre skogfaget mer attraktivt for unge personer. 

-Det må jobbes på flere fronter for å få til dette. Den generelle synligheten av næringa må opp slik at vi får et engasjement hos både politikere og folk flest, sier Sletten

-I tillegg må vi se på muligheten til mer regionalt samarbeid, avslutter Laxaa. 

Skogbrukssjef i Steigen tok med Skognæringa Kyst sin administrasjon på omvisning for å bli kjent med skogbruket i kommunen.  Gunnar Grytøyr og Knut Bjørnar Wilumsen på Steigen-saga viste fram sitt nylig opprettede sagbruk og plankeproduksjon av sitka.