Produktdokumentasjon og sertifisering av skurlast og trevare

Publisert 07.02.2023

Foto: Norsk Bygdesagforening
Foto: Norsk Bygdesagforening
Norsk Bygdesagforening og Norske Trevarer inviterer sine medlemmer til seminar 17-19. februar på Hotel Alexandra i Loen, Stryn kommune. Seminaret er utarbeidet i samarbeid med Skognæringa Kyst og tredriverne i Vestland og Møre og Romsdal. 

Vi arbeider målretta mot å få betre kompetanse på produktdokumentasjon og ulike miljøsertifiseringsordningar i våre medlemsbedrifter. Både regelverk og marknaden vil stille strengare krav om sertifisering på våre produkt i nær framtid. Vi vil difor invitere til ein effektiv ettermiddag der du får presentert regelverkets krav til produktdokumentasjon og marknadens mest aktuelle miljøsertifiseringsordningar. Vi får også høyre om erfaringar frå aktørar både innan Norsk Bygdesagforening og Norske Trevarer. Alle interesserte er hjarteleg velkomne.”, sier Inger-Marie Svingeset, daglig leder i Nors Bygdesagforening.

På laurdag den 18. februar arrangerer Norsk Bygdesagforening først årsmøte, før vi tek gondolen til Hoven restaurant for lunsj,  deretter reiser vi i buss og besøkjer to spennande bedrifter i nærområdet.

Påmelding for arrangementet finn du her

Program 17. februar
Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 13.00 Ulike krav til produktdokumentasjon for omsetning av trematerialer
Ivar Horsberg Hansen, rådgiver, Treteknisk Institutt

Kl. 13.45 Ein introduksjon i dei ulike miljøsertifiseringane
Halvar Høilund-Kaupang, leder fag-og teknologiutvikling, Norske Trevarer (digital presentasjon)

Kl. 14.45 Kaffi og beinstrekk

Kl. 15.00 PEFC- sertifisering
Morten Haugerud markedssjef i PEFC Norge
Kva skal til for å kunne PEFC- sertifisere seg? Kor omfattande er arbeidet? Kva er kostnaden?
Kven krev denne typen sertifisering? Er gruppesertifisering for medlemmane i Norsk Bygdesagforening og Norske Trevarer aktuelt?

Kl. 15.30 Vår erfaring med å bli PEFC sertifisert
Sondre Aavatsmark, Aavatsmark Sag (medlem av Norsk Bygdesagforening)

Kl. 16.00 Miljøfyrtårn
Om sertifiseringa? Kva ressursar skal til? Forventa fordelar i marknaden? Kva type kundar krev ei slik sertifisering? Mariann Eik, rådgjevar i Nordplan

Kl. 16.30 Vår bedrift og vår status og strategi i forhold til sertifisering
Vårt ønskje om leveranse av lokalt råstoff og krav til kvalitet og dokumentasjon
Sverre Magne Haugen, leder kundesenter og montasje, Hagen AS (medlem i Norske Trevarer)

Kl. 17.00 Oppsummering v/Ivar Grøndahl, styreleiar i Norsk Bygdesagforening

Kl. 17.10 Utstyrsleverandørar, Mingling og kaffi

Kl. 19.00 Middag og sosialt

Delar av seminaret vil bli streama og kan difor følgast digitalt.

Last ned program 17.februar

Program 18. februar
Kl. 08.30 Presentasjon av skog og tre i gamle Sogn og Fjordane
fylkesskogmeister Torkel Hofseth, Statsforvaltaren i Vestland

Kl. 09.00-1100 Årsmøte Ordinære årsmøtesaker (sjå eiga sakliste)

Kl. 11.30 Avreise med Loen Skylift

Kl. 12.-12.45 Lunsj Hoven Restaurant

Kl. 13.00 Avreise bedriftsbesøk
20 min i buss

Kl. 13.30 Frå bygdesag til leiande takstolfabrikk i Europa, vi besøkjer PRETRE
Vi får presentert historia frå tidlegare eigar og gründer Gunnar Svarstad og informasjon om dagens produksjon v/produksjonssjef avd. Stryn Pål Erik Ytreeide. www.pretre.no

Kl. 14.45 Buss i 15 min

Kl. 15.00 Vi besøkjer Feel Free Production, Holmøyane
Møblar, kjøkken, bad og garderobar i skreddarsaum, dagleg leiar Wenche Flølo
www.feelfreeproduction.no

Kaffi og litt å bite i

Kl. 16.30 Avreise til hotellet

Kl. 17.00 Ankomst hotellet

Kl. 19.00 Apèritif

Kl. 19.30 Årsmøtemiddag

Program for årsmøte og bedriftsbesøk laurdag 18. febr. 2023

Har du spørsmål ang arrangementet, ta kontakt med Inger-Marie Svingeset 918 86 113