No er alle så positive

“Før kom dei hit for å klage. No er alle positive og stadig fleire vil ha kunnskap om skogbruk” seier Arnt Laukeland. Han er kurshaldar og instruktør i regi av Skogkurs. Det har han vore i 33 år og veit kva han snakkar om.Tekst og foto: Helge Kårstad Vi er i Gloppen 16 mai på…

Les mer

Børøya tømmerkai opna

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum stod for opninga av Børøya tømmerkai, Hadsel kommune i Nordland 23. mai. Kaien er ein del av Hadsel miljøhavn, og markeringa hadde samla over hundre personar denne flotte dagen i mai. Børøya tømmerkai ligg i det nye hamneområdet i Stokmarknes og er svært strategisk plassert i høve tømmertilgangen i området. Dekningsområdet…

Les mer

Skognæringa Troms reetableres

Det inviteres herved til møte om reetablering/organisering av «Skognæringa Troms». Det holdes to like møter, den 6.juni i Harstad og 7.juni på Bardufosstun i Målselv – dere ser hva som passer best. Det er ingen påmeldingsfrist. Men det ville vært fint om dere kan sende en e-post til tosu@altakommune.no om du kommer, for å kunne…

Les mer

Sterkare fokus på vernskog

Vi opplever eit stadig sterkare fokus på vernskog i landet. Bakgrunnen er meir skog i bratte lier, eit klima i endring og ikkje minst betre skredkartleggingar. Landbruksdirektoratet har nyleg fått i oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet (LMD) å utarbeide ein “veiledar” for forvaltning a vernskog.Tekst og foto: Helge Kårstad Veiledar under arbeidRådgiver Baro Moslet frå…

Les mer

Finansminister Vedum åpner Stokmarknes miljøhavn

I år er det Nordlands tur til å være vert for Kystskogkonferansen, og da var det naturlig å legge til åpningen av Stokmarknes miljøhavn. Regjeringen vil legge til rette for industriell videreforedling av skog ved å utvikle ressursgrunnlaget og forbedre infrastrukturen i skogbruket, og programmet for de to dagene er skreddersydd for å få diskutere akkurat hvordan vi i felleskap skal løse dette. I den anledningen kommer finansminister Trygve Vedum.

Les mer

23 millionar kroner ekstra

Staten sitt tilbod til skogbruk  under jordbruksforhandlingane er ein auke i tilskot på 23 millionar kroner. Norges Bondelag kravde ikkje eit øre ekstra.Tekst og foto: Helge Kårstad Jordbruksforhandlingane som pågår for tida gjeld statsbudsjettet 2024. Kravet frå Norges Bondelag til Staten var ein total auke på 6,9 milliardar kroner, derav 331 millionar kroner auke i…

Les mer

Eit klimanøytralt næringsbygg

Eit nytt trebygg i regi av GC Rieber Eiendom reiser seg i Bergen by i desse dagar. Krohnen heiter bygget og Solheimsviken heiter staden. Så vel bygget som staden er unik i byen si historie.Tekst og bilde (minus siste biletet): Helge Kårstad TekstFrå Treet til SkipetDen gamle og sentrale industristaden Solheimsviken i Bergen er i…

Les mer