Kunstverket i Gudbrandsdalen

Skogentusiastar og taubanefolk stod bak utforminga av Fakkelmannen, eit av landets mest fotogene kunstverk. Staden er Hafjell, tidspunktet er 1993, året før OL på Lillehammer.Prosjektleiar og tidlegare skogbrukssjef i Øyer kommune Carl Olav Holen fortel at utfordringa vart teken på strak arm då OL komiteen via rådmannen i kommunen kom inn på kontoret ein dag.Tekst…

Les mer

Furua som vart talarstol

Ein heilt spesiell talarstol vart laga til opninga av Håem tømmerkai 3. november.Ottar Arve Bjørkedal frå Bjørkedalen i Volda er styreleiar i Skognæringa Kyst og hadde laga talarstolen.Vi tek med historia til talarstolen, og talen som Ottar Arve held same dagen.Tekst og foto Helge Kårstad Furua som vart talarstolFurufrøet til dette spesielle treet vi no…

Les mer

Ho samlar skogeigarar

Guri Ophus Tyssebotn starta som skogsvegplanleggjar i Vestland for eit år sidan.Planane endar ofte i fellesløysingar mellom fleire skogeigarar. Tolmod, lange kaffiøkter og gode historier er medisinen for å få semje om løysingane fortel Guri.Tekst og foto: Helge kårstad Interssant jobb – Det er ein veldig interessant jobb dette» seier Guri og fortel engasjert vidare.…

Les mer

Trebyggeri 2023! – 267 påmeldte fra Vadsø til Lindesnes

Konferansen Trebyggeri 2023! ble 28. november arrangert i Grimstad. Med over 250 deltakere er det tydelig at  skog og trenæringen er en fremtidsnæring. Konferansen ble arrangert av skog- og trenæringsnettverket i Agder, Agder Tresenter i samarbeid med Universitetet i Agder, Fagskolen i Agder og Mechatronics Innovation Lab.

Les mer

Foredrag om skog for kommunene i Rogaland

Fredag 24. november hadde Skognæringa Kyst, ved Ole Bakke, innlegg for alle kommunene i Rogaland. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på foredraget, som formidla hvordan skogbruk og trebruk kan hjelpe kommunene til å nå sine bærekraftsmål.

Les mer

Skognæringa vil ha fleire taubaner

Sentrale virkeskjøparar møtte nyleg statsforvaltarane i landet. Skognæringa etterlyser fleire taubaner i det bratte skogterrenget, og ei eiga arbeidsgruppe er no etablert.Tekst og foto: Helge Kårstad Virkeskjøparane Nortømmer, Glommen Mjøsen Skog, AT Skog og Allskog signerte 16.mai 2023 ein handlingsplan med føremål å sikre eit norsk taubanemiljø i framtida.Ein sentral del i handlingsplanen var å…

Les mer

Skognæringa Kyst med innspill til stortingsmeldinger i 2024 på Klima og Naturmangfold

Regjeringen skal i løpet av 2024 legge fram en stortingsmelding om naturmangfold for å følge opp den nye internasjonale naturavtalen, og en stortingsmelding om klima for perioden fram mot 2035 på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050. Meldingene skal omhandle natur og klima i hele Norge, både på land og i havet. I den forbindelse ble Kystskogbruket invitert til å komme med innspill til disse meldingene. Skognæringa Kyst har levert innspill til disse.

Les mer

Sagbruk fra nord besøkte Trøndelag

12-14. november arrangerte skog- og trenettverka skognæringa Troms sammen med Finnmark treforum, en studietur til Trøndelag. På programmet sto både bioenergi, sagbruksdrift og snekkeri. Formålet var å øke interessen og kompetansen hos sagbrukene i Troms og Finnmark, slik at vi får flere etableringer og større produksjon.

Les mer