Skognæringa Kysts innspill til statsbudsjettet 2024

Før jul sendte Skognæringa Kysts daglige leder Ole Hartvig Bakke, på vegne av styret i Skognæringa Kyst, innspill til statsbudsjett 2024 over til Landbruks- og matdepartementets (LMD). Innspillet handlet om utbedring av flaskehalser på kommunevegene. Der ba Ole Hartvig Bakke om at det bevilges 20 millioner kroner som spleisemidler til fjerning av prioriterte flaskehalser på kommuneveier, som er viktig for jord- og skogbruk over LMDs budsjett i 2024.

Les mer

Virkeskjøparane slår ring om taubanemiljøet

Med eit par unnatak var alle dei norske virkeskjøparane samla i Brumunddal førre veke.Tema var utfordringane kring taubanemiljøet og virkeskjøparane var samstemt i at her trengs ei felles satsing. Eit historisk og viktig møte seier leiar i Norsk Taubanelag Torbjørn Frivik.Tekst og foto 2: Helge KårstadFoto1: Skogkurs Ein total og felles strategiNorsk Taubanelag gjorde i…

Les mer

AT Skog med nytt kontor i vest

AT Skog er no godt etablert i gamle Vestskog sitt rike frå Dalane i sør til Nordfjord i nord.Nyleg flytta AT Skog inn i nye lokalar i Åsane rett nord Bergen. Eit ungt miljø i ei næring med bokstaveleg tala sterk vekst. Viktig for AT Skog, men ikkje minst viktig for å utvikle skognæringa på…

Les mer