Fagsamling skogkultur i Rogaland

Publisert 24.03.2023

Befaringsgruppa samla
Befaringsgruppa samla
Onsdag 22. mars var kaffen klar klokka 09.30 i Helleland landbrukssenteret i Eigersund. Fagsamlinga var primært mynta på kommunalt ansatte innen skog, skogkulturansvarlige/skogbruksledere og lokale skogeierlag. Arrangør var Statsforvalteren i Rogaland, sammen med Eigersund og Sokndal kommune.

Tekst og foto: Rune Hedegart

På programmet stod forskjellige tema innen planting og skogkultur, og ikke minst en god befaring i skogen, med den obligatoriske bålkaffen og  winerbrød.

Årsaker til manglende planting var ett av hovedtemaene, og ble belyst gjennom å legge fram resultater fra de to ferske spørreundersøkelsene om dette temaet. AT Skog, Norges skogeierforbund, Allskog, NIBIO og NORSKOG sin undersøkelse ble presentert av AT Skog, mens Kystskogbruket og Skognæringa Kyst sin undersøkelse «Framtidsskogen» ble presentert av prosjektleder Rune Hedegart.

Skogkultursesongen 2023 ble gått igjennom av Kai Ove Kvinlaug fra AT skog og Marte Storebø fra Nortømmer. Morten Svanes gikk gjennom veiledende kostnadsnivå for skogkulturtiltak i Rogaland og Karl Ludvig Ådland tok for seg snutebilleproblematikk, med vurderinger ut fra tall fra resultatkartlegginga i Rogaland, begge representerte Statsforvalteren i Rogaland.

Under befaringa fikk deltakerne se flere fine foryngelsesfelt og diskuterte hvordan disse bør behandles videre. Oppsummert kan man konstatere at sitkagrana vokser fantastisk bra og gir mye og bra virke. Vi tok en stopp i en liten rest med gjenstående store sitkatrær på 50-60 år. Det var kanttrær, så kvaliteten var ikke den beste, men du verden for en produksjon. På skogbunnen var det et tjukt lag humus, så det var mjukt og fint å gå, der var det lagra mye karbon. Man var også innom utfordringa hva man skal gjøre med yngre lerkeskog (japansk lerk) av middels til dårlig kvalitet; la det stå og vokse videre, for det vokser jo bra, eller hogge og plante ny skog.

Skogkarer. Fv. Sigurd Terland, Jonas Hegelstad og Agnar Mong hadde kokt kaffe og serverte wienerbrød. Etter kaffen viste de rundt i skogområdet de forvalter, der det er en eventyrlig skogproduksjon. Hos naboene er det vindmøllepark, som de var sånn passelig lite positive til. Men gode skogsveier hadde de fått med etablering av parken.

 

Befaringsgruppa samla

 

Sitkaplanter med høy produksjon

 

Sitkaplantefelt og vindmølle; et bilde på det grønne skiftet?

 

Fv. Hans Petter Tønnesen og Stein Bomo ved en stor sitkagran på godt 50 år. Her snakker vi om stor volumproduksjon, sjøl om kvaliteten på akkurat dette treet nok ikke er topp. Jordbunnen er dekket av et meget tjukt lag humus, så det lagres mye karbon også der.