Kystskogkonferansen 2023 – Hold av datoen!

Publisert 27.03.2023

Forside - Kystskogkonferansen 2023 og åpning av miljøhavna
23.-24. mai 2023 er det Nordland sin tur til å være vertskap for Kystskogkonferansen. Vi retter nå fokuset mot skogbruket i nord, åpninga av Stokmarknes miljøhavn og tømmerkaia sin viktige rolle i det grønne skiftet.

Kystskogkonferansen er en todagers samhandlingsarena der nasjonale fagmiljø deler kunnskap, og vi finner nye løsninger for å få mest mulig utav skog- og treverdikjeden. Temaet for konferansen er «Havna som katalysator for grønn omstilling» hvor vi skal se på framtidas skog- og trenæring, tømmerkaias og infrastrukurens rolle.

Stokmarknes Miljøhavn med tømmerkaia, er et unikt havneprosjekt i nasjonal sammenheng som kombinerer gods på sjø, med utvikling av arbeidsplasser innen treindustri, bioøkonomi, sjømat og leverandørnæringer.

For mer info, program og påmelding, se HER!