Rogaland Senterparti ønsker et videre bærekraftig og ansvarlig bruk av utenlandske treslag

Publisert 10.03.2023

Sitkagran – eit unikt treslag i norsk skogproduksjon; 87 år gammal sitkagran i Fana ved Bergen, ca 150 m3 pr. dekar.
Foto; Helge Kårstad
Sitkagran – eit unikt treslag i norsk skogproduksjon; 87 år gammal sitkagran i Fana ved Bergen, ca 150 m3 pr. dekar. Foto; Helge Kårstad
Nær 190 delegater var samlet da Rogaland Senterparti gjennomførte sitt fylkesårsmøte 18.02.2023. Et av temaene som ble diskutert var bruk av utenlandske treslag. En av resolusjonene fra møtet viser at Rogaland Senterparti ønsker et videre bærekraftig og ansvarlig bruk av utenlandske treslag i samsvar med LD og MD sitt forslag til forskrift som er sendt på høring. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt. 
Dette er resulasjonen:

Rogaland Senterparti ynskjer eit vidare bærekraftig og ansvarlig bruk av utenlandske treslag i samsvar med LD og MD sitt forslag til forskrift som er sendt på høyring.

Utanlandske treslag blei innført til Norge i 1870-åra, og den første plantinga føregjekk ved Sandnes skogplanteskule i 1872. I Rogaland planta bønder og frivillige 176 millioner skogplanter frå 1898 til 2000.

Ikkje all tilplanting gjort i denne perioden har vore like vellykka. Samfunnets endringar har gjort at arealer som tidlegare var ein elementær del av skogbruket, ikkje lenger har dei forutsetningane som trengs for aktiv bruk og forvaltning. Derfor er det positivt at ein i dag har midlar til å søkje om støtte til å fjerne mislykka tilplantingar på areal som i dag aldri vil bli drive som produksjonsskog, som i verneområder og på øyar.

Men i produksjonsskogen i Rogaland er utenlandske treslag viktig, og det har blitt viktigare både for klima og næringsmessige interesser i fylket. Rogaland er det fylket som produserer mest juletre i landet og utenlandske treslag utgjer over 98 % av den produksjonen (PERs. Med Norsk Juletreservice) og 37 % av tilveksten i skogen. Skog, derav juletre er ein sentral del av landbruket i Rogaland.  

Dagens bruk av utenlandske treslag er godt regulert. Videre regulert bruk av utenlandske treslag er det beste alternativet. Dette er også den omforente konklusjonen frå dei to tidlegare utredningane til Miljødirkektoratet og Landbruksdirektoratet, gjennomført i perioden 2018-2022.

KLD og LMD gav direktorata eit nytt oppdrag angåande utenlandske treslag den 27. desember 2022. Dette er det 3. i rekkja. Oppdraget er ei ny utredning om forbud mot utenlandske treslag på «nye» areal på tross av at eit tilsvarande oppdrag blei gjennomført i 2020-2021. Eit forbud strid mot anbefalingen til både miljø- og landbruksdirektoratet etter forrige konsekvensutredning kor direktorata anbefalte videre regulert bruk gjennom lovverk. Eit forbud vil ødeleggje store delar av skogbruket, derav juletreproduksjon, i fylket.

Utanlandske treslag er viktig for klima, miljø og næringsinteresser i Rogaland. Rogaland Senterparti ynskjer ei videreføring av bærekraftig og ansvarlig regulert bruk av utanlandske treslag i samsvar med forslaget til Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet for «Forskrift om utsetting av utanlandske treslag til skogbruksformål» (høyringsnummer 2021/2806).

Her finner du resolusjonene fra fylkesårsmøtet