Skog- og trenæringa – også for jenter!

Publisert 08.03.2023

Foto: Linn Hege Bragstad /Skognæringa Kyst
Så var det 8. mars, igjen. Dagen hvor kvinner over hele verden får skinne litt ekstra, enten ved å få taleplass i media, eller en enkel samtale rundt frokostbordet hjemme. Dagen hvor de samme kvinnene verden over igjen må svare på det samme spørsmålet de blir møtt med, enten i kommentarfeltet eller av en far, bror, venn eller kollega; «Når skal vi få en mannedag da?»

Selv blir jeg som regel svar skyldig når dette spørsmålet dukker opp. For det dukker opp. Hvert år. Hvorfor jeg blir svar skyldig? For hvor skal man begynne, når man skal hente fram argumentasjonene for at denne dagen er nødvendig? Og hvilke argumentasjoner skal man komme med for at motparten faktisk skal høre på disse argumentene?

I 2021 mottok organisasjonen Kvinner i Skogbruket pris for sitt likestillingsarbeid i skogbruket. Skog- og trenæringa anses fremdeles som et mannsdominert yrke. Derfor er det fortsatt viktig at vi har aktører som belyser og setter fokus på områder i næringa, som fortsatt har en vei å gå når det kommer til likestilling.

I en kronikk i anledning dagen i dag, skriver daglig leder for Kvinner i Skogbruket, Linn Braseth-Gulliksen; «I en mannsdominert bransje er kvinnelige lærlinger en sårbar gruppe som må bli godt ivaretatt om man ønsker å beholde dem. Det er helt avgjørende at alle skal kunne føle seg trygge i sin arbeidssituasjon. Uakseptabel atferd som maktmisbruk eller seksuell trakassering må slås hardt ned på. Selv om noen går over streken «bare en gang», så er det fortsatt en gang for mye.»

Men hvorfor er det fortsatt slik i 2022, at det er ei mannsdominert næring? Ser man på en oversikt Velg Skog har laget over de ulike yrkesmulighetene som ligger i næringa, er det svært vanskelig å se noen opplagt grunn til dette.

Så, inntil videre vil jeg si at jo, vi trenger fortsatt 8. mars også i denne næringa, så lenge hver dag fortsatt er en «mannedag»…


Lykke til, til alle jenter, kvinner, damer i skogbruket! 

Linn Hege Bragstad – prosjektkoordinator Skognæringa Kyst