NY skogutdanning ved Nord Universitet

Publisert 01.09.2023

Fv. Thomas Iver Hallem (vara fylkesrådsleder i Trøndelag fylkeskommune, SP), Gunnar Thorsen (ordførerkandidat i Steinkjer, AP), Tove Hatling Jystad (leder for Utviklingsavdelingen ved Mære landbruksskole), Sandra Borch (Statsråd for forskning og høyere utdanning), Anne Berit Lein (ordfører i Steinkjer), Knut Johan Dreier (styreleder i WoodWorks! og daglig leder i Moelven Van Severen) og Kjersti Kinderås (klyngeleder i WoodWorks!). Foto WoodWorks!
Fv. Thomas Iver Hallem (vara fylkesrådsleder i Trøndelag fylkeskommune, SP), Gunnar Thorsen (ordførerkandidat i Steinkjer, AP), Tove Hatling Jystad (leder for Utviklingsavdelingen ved Mære landbruksskole), Sandra Borch (Statsråd for forskning og høyere utdanning), Anne Berit Lein (ordfører i Steinkjer), Knut Johan Dreier (styreleder i WoodWorks! og daglig leder i Moelven Van Severen) og Kjersti Kinderås (klyngeleder i WoodWorks!). Foto WoodWorks!
Statsråd Sandra Borch kom med nyheten om at det blir etablert ny skogbruksutdanning ved Nord Universitet i Steinkjer (InnoCamp) under sitt besøk på InnoCamp 30. august. Hun lover 20 nye studieplasser til en treårig bachelorutdanning med oppstart høsten 2024. Ei samla skognæring i Midt-Norge er svært glad for denne nyheten, som ikke bare er viktig for Trøndelag, men hele Norge.

Skogen er god klimapolitikk, og regjeringen har tro på det gode kompetansemiljøet på InnoCamp, det er derfor vi legger denne utdanningen hit, sa statsråden i sin tale til de oppmøtte.

Skognæringa i Trøndelag, jubler

Rekruttering og kompetanseutvikling er kritisk for hele skog- og treverdikjeden. Hele verdikjeden har i dag rekrutteringsutfordringer, og disse forventes å øke. Skognæringa trenger kompetent arbeidskraft for å kunne bidra godt i det grønne skiftet, sier styreleder i WoodWorks! og daglig leder i Moelven Van Severen Knut Johan Dreier.

Fv. Kjersti Kinderås (klyngeleder i WoodWorks!), Anne Berit Lein (ordfører i Steinkjer), Sandra Borch (Statsråd for forskning og høyere utdanning) og Knut Johan Dreier (styreleder i WoodWorks! og daglig leder i Moelven Van Severen). Foto: WoodWorks!

I tillegg til styrelederen, deltok også klyngeleder i WoodWorks!, Kjersti Kinderås. Det blir nå en stor jobb å få alt på plass til å kunne ta imot studenter allerede fra neste høst, slik Statsråden annonserte sin ambisjon. WoodWorks! ved klyngeleder Kjersti Kinderås og styreleder Knut Johan Dreier signaliserte på direkten at skognæringa skal stille opp for å bidra til å få studiet realisert og så godt som mulig.

Kystskogfylka ligger langt etter

Skognæringa Kyst har hele tiden støttet initiativet for å få opprettet skogstudium ved Nord Universitet, forteller daglig leder i Skognæringa Kyst, Ole Hartvig Bakke. Rekruttering og ytterligere etableringer av skogbruksutdanning er prioritert i Kystskogmeldinga, som er vedtatt i alle de 7 kystskogfylkene, sier han.

Tidligere i år skrev styret i Skognæringa Kyst SA en uttalelse om en etablering av et tilbud ved Nord Universitet. Her viste de til at verdikjeden opplever økt rekrutteringsutfordringer, og at ei samla næring står bak støtten til en slik etablering. 

Situasjonen i dag er at det kun tilbys skogfag på videregående nivå i fire av kystskogfylka. VG2 Skogfag med videre opplæring i bedrift tilbys på to skoler i trøndelag, i tillegg til et tilbud i Agder og et i Nordland, forteller Ole videre.

Fra før finnes denne utdanningsmuligheten kun ved NMBU og ÅS. Skogbruksutdanning i Steinkjer har en lang historie. Statens Skogskole på Steinkjer ble etablert i 1880. Undervisning i skogbruksfag ble avsluttet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2005. Historisk sett er det flere skogbruksledere i skogreisingsfylka som har tatt sin utdanning i Trøndelag.

Et slik tilbud som nå etableres på Nord Universitet, er derfor ikke bare positivt for reigonen, men hele Kystskogbruket. Men, vi skal ikke gi oss der, avslutter Ole Hartvig Bakke.