Skognæringa Kyst med innspill til stortingsmeldinger i 2024 på Klima og Naturmangfold

Publisert 30.11.2023

20200922_160710
Regjeringen skal i løpet av 2024 legge fram en stortingsmelding om naturmangfold for å følge opp den nye internasjonale naturavtalen, og en stortingsmelding om klima for perioden fram mot 2035 på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050. Meldingene skal omhandle natur og klima i hele Norge, både på land og i havet. I den forbindelse ble Kystskogbruket invitert til å komme med innspill til disse meldingene. Skognæringa Kyst har levert innspill til disse.

Les innspillet her!