Uttale til Høring av olivinskog som utvalgt naturtype

Status. Lovverket og systemet rundt prioriterte arter og utvalgte naturtyper er Skognæringa Kyst sterkt kritisk til. Det vi er kritisk til er den betydelige båndleggingen av skogarealer. Skogarealer blir båndlagt uten tilstrekkelig dokumentasjon og faktagrunnlag. Uten at det nødvendigvis bevarer det biologiske mangfoldet Skognæringa Kyst SA har uttalt seg vedrørende forslag om olivinskog som utvalgt…

Les mer

Verdien av tre 21-22. januar, Tromsø

Verdien av tre, hvem definerer den? Velkommen til konferanse i Tromsø 21-22 januar 2020! Kystskogbruket inviterer til to dager med inspirasjon og fordypinig for sagbruk og treindustri, designere og arkitekter, og deg som ønsker å vite mer om videreforedling og bruk av norsk tre! Se hele programmet og meld deg på nå. Vi setter fokus…

Les mer