Skognæringa Kyst har gitt uttalelse til forslag til forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Miljødirektoratet har satt frist til 14. januar 2022 for å gi innspill til utkastet til ny forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. Skognæringa Kyst har jobbet ganske mye med sin uttalelse og har innarbeidet innspill fra flere aktører i organisasjonen, slik at dette skal være et omforent innspill. Vi håper likevel flere skognæringsaktører og andre knytta til kystskogbruket vil gi uttalelse, der de spiller inn forhold som er viktig, sett fra deres ståsted.

Les mer

Det grønne skiftet gir rekordpriser på tømmer

NRK Vestland laget 03.01.2022 en reportasje om at prisen på tømmer har økt med 30 prosent det siste året.  I den forbindelse ble Helge Kårstad, prosjektleder for Infrastruktur-satsinga i Skognæringa Kyst, intervjuet om saken på Kvamen tømmerkai i Fjaler.  – Dette er tømmer av god kvalitet som er hogge i nærområdet, fortel Helge Kårstad i…

Les mer

God Jul fra oss i Skognæringa Kyst

Året 2021 nærmer seg slutten, og det er tid for å reflektere litt over året som har gått. Vi som har jobba i Skognæringa Kyst, som representerer skog- og trenæringa i trepartssamarbeidet i Kystskogbruket, har hatt et hektisk år. Vi har avslutta det store prosjektet på innovasjon og trebruk, vi har holdt oppe trykket på…

Les mer

The forest carbon debt illusion

Svenske Skogsindustrierna kom for litt tid siden med rapporten The forest carbon debt illusion. Rapporten analyserer sirkulasjonen av karbon og hvilken effekt dette har for atmosfærisk CO2 for alternative forvaltningsregimer for den svenske skogen. Ytterpunktene er slik skogen faktisk har blitt forvaltet i den ene enden og et scenario der man hadde latt all svensk…

Les mer

Biologisk mangfold i granplantefelt i kyst- og fjordstrøk i Norge

På oppdrag fra Kystskogbruket har Nibio laget en rapport med tittelen «Biologisk mangfold i granplantefelt i kyst- og fjordstrøk i Norge» (Nibio rapport nr. 149 2020). Rapporten baserer seg på litteraturstudie. Det viser seg at det er gjort få vitenskapelige studier på denne tematikken i Norge, og mange artsgrupper er ikke undersøkt. Forfatterne, Per Holm…

Les mer

WoodWorks arrangerer webinaruke 29 nov – 03 des!

Velkommen til WEBINARUKA! WoodWorks! Cluster sin konferanseuke er allerede blitt en tradisjon, og derfor er det en glede igjen å kunne invitere til spennende tema hver dag i ei hel uke. Kompetanse er det gjennomgående temaet og synliggjør at det dreier seg både om kunnskap som virkemiddel,  kontinuerlig utvikling av ny kunnskap, kunnskapsdeling og ikke minst…

Les mer

Møre og Romsdal: Samling i nettverket for bærekraftige bygg

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer til samling i nettverket for bærekraftige bygg, om rehabilitering av bygg. Den er rettet både mot kommuner og næringsliv som har interesse for en bærekraftig måte å forbedre formålsbyggene våre på. Tid: 30. november kl 9.30 – 15.00 Sted: Molde fjordstuer De fleste av morgendagens bygg er allerede bygget…

Les mer