God sommer fra Skognæringa Kyst!

Vi skriver 1. juli og vi er allerede halvveis i 2022. Sommerferien er straks i gang for oss i Skognæringa Kyst SA og vi får tid til å reflektere litt over året så langt. Vi som jobber i Skognæringa Kyst, som representerer skog- og trenæringa i trepartssamarbeidet i Kystskogbruket, har allerede hatt et hektisk halvår.…

Les mer

Sterk støtte til skogbruk i nord

Skognæringa Kyst synes ordføreren og næringssjefen i Hadsel kommune treffer spikeren så til de grader på hodet i sitt innlegg i Nationen 23.05.2022, der de tar til orde for å utnytte skogens muligheter i nærings- og klimasammenheng, og da særlig gjennom bruk av utenlandske treslag som har bevist sin fortreffelighet langs kysten og i Nord-Norge gjennom over 100 år.

Les mer

Skogsamling på Voss

21 og 22. april var det samling for skogfunksjonærer i kommunene i Vestland fylke. I tillegg deltok Landbruksdepartementet, Landbruksdirektoratet, Skognæringa Kyst, tømmerkjøpere og andre skogaktører. Samlinga var lagt til Voss, som ligger ganske midt i dette vidstrakte fylket.

Les mer

Mobilisering for trebruk og videreforedling!

3-årig prosjekt har avdekket og pisket opp prosjekter, kompetanse, nettverk og aktører for videreforedling av tre fra Kystskogbruket. Prosjektteamet takker alle medspillere for spennende og viktig arbeid! Prosjektet FoU, Innovasjon og trebruk har hatt som målsetting å skape og styrke nettverk for bruk av norsk trevirke fra kystskogbruket i videre bearbeiding og foredling i norske…

Les mer

Skognæringa Kyst har gitt uttalelse til forslag til forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Miljødirektoratet har satt frist til 14. januar 2022 for å gi innspill til utkastet til ny forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. Skognæringa Kyst har jobbet ganske mye med sin uttalelse og har innarbeidet innspill fra flere aktører i organisasjonen, slik at dette skal være et omforent innspill. Vi håper likevel flere skognæringsaktører og andre knytta til kystskogbruket vil gi uttalelse, der de spiller inn forhold som er viktig, sett fra deres ståsted.

Les mer

Det grønne skiftet gir rekordpriser på tømmer

NRK Vestland laget 03.01.2022 en reportasje om at prisen på tømmer har økt med 30 prosent det siste året.  I den forbindelse ble Helge Kårstad, prosjektleder for Infrastruktur-satsinga i Skognæringa Kyst, intervjuet om saken på Kvamen tømmerkai i Fjaler.  – Dette er tømmer av god kvalitet som er hogge i nærområdet, fortel Helge Kårstad i…

Les mer