Verdien av tre 21-22. januar, Tromsø

Publisert 12.12.2019

Merverdi fra skogen

Verdien av tre, hvem definerer den?

Velkommen til konferanse i Tromsø 21-22 januar 2020! Kystskogbruket inviterer til to dager med inspirasjon og fordypinig for sagbruk og treindustri, designere og arkitekter, og deg som ønsker å vite mer om videreforedling og bruk av norsk tre! Se hele programmet og meld deg på nå. Vi setter fokus på hvordan gode produktideer og løsninger kan overleve på markedet gjennom bærekraftige forretningsmodeller. Lauvtre er spesielt aktuelt for kystnære og nordlige strøk i Norge. Renskalla, et lite foretak i Hälsingland, Sverige, utvikler og leverer varmebehandla bjørke- og furuservise til restaurant- og privatmarkedet. Deres nyeste leveranse gikk til et spisested i LA. Bruk av lokale materialer og tett dialog med hele verdikjeden er stikkord for både mål og metode som gir nytenkning og små levearndører en sjanse. Vi har mye kompteanse, og skog, også i Norge. Denne konferansen ønsker å sette søkelys på muligheter for innovasjon og videreforedling gjennom tverrfaglig samarbeid i hele verdikjeda, fra skog til design og arkitektur! I Tromsø får du møte folk og bedrifter som har tatt viktige skritt og beslutninger for å satse på investeringer og nyutvikling, med produkter og løsninger inn i nisjemarkedet. De sikter stadig framover og utover i verdikjeda for kompetanse og kvalitet.

Konferanser samler ofte mange spennende mennesker og det kan være irriterende å ikke få snakket med så mange. Vi har derfor lagt opp til en Dag II hvor vi jobber sammen i grupper med forretningsmodeller for hverandres prosjektideer eller foretak. Ved hjelp av fagfolk fra Innovasjon Norge, ledes vi systematisk gjennom diskusjon og idemyldring som kan gi nye perspektiv og innhold til både små og store prosjekter. Vi kontakter alle som melder seg på Dag II, for å høre om du ønsker å ta med et prosjekt å sette under lupen! Og verdien av tre, kanskje den øker hos deg ved hjelp av nye møter i Tromsø?

Konferansen er en del av Kystskogbrukets eget fokus på FoU, og prosjektet FoU, Innovasjon og trebruk.