Enorm gevinst for klima, samfunn og skogeiere ved bruk av utenlandske produksjonstreslag

Forskningsrapporten «En sammenligning av produksjonen hos vanlig gran og sitkagran i Norge» ble nylig sluppet av NIBIO.  Den bygger på langsiktige feltforsøk fra 1950-tallet fra Rogaland til Troms og resultatene viser at det er store gevinster å hente for klima, samfunn og skogeiere langs kysten. Resultatene viser at sitka på Vestlandet produserer 38 % mer…

Les mer