Enorm gevinst for klima, samfunn og skogeiere ved bruk av utenlandske produksjonstreslag

Publisert 23.08.2019

Utenlandske produksjonstreslag

Forskningsrapporten «En sammenligning av produksjonen hos vanlig gran og sitkagran i Norge» ble nylig sluppet av NIBIO.  Den bygger på langsiktige feltforsøk fra 1950-tallet fra Rogaland til Troms og resultatene viser at det er store gevinster å hente for klima, samfunn og skogeiere langs kysten.

Resultatene viser at sitka på Vestlandet produserer 38 % mer stammevolum, sammenlignet med norsk gran. For Nord-Norge var resultatene enda bedre, der var forskjellen på hele 86 %!  Forskjellene økte med økende alder det vil da si at sitka klarer å utnytte markas produksjonsevne betydelig bedre enn norsk gran, over tid og er meget godt egnet for Nord-Norge og Vestlandet.

NIBO har også sammenstilt flere kunnskapsområder. Deriblant karbonbinding og CO2 opptak. Opptaket av CO2 i sitka er 64 % større enn i skog av norsk gran. Denne forskjellen kommer av karbonbindingen er mye større i stammen og røttene hos sitka.


«Klimagevinsten er altså veldig høy og dette treslaget bør benyttes mye mer, enn det vi gjør i dag» sier Ole Bakke, daglig leder i Skognæringa Kyst.

Skal samfunnet og skogeiere kunne benytte seg av dette fantastiske treslaget, mener Skognæringa Kyst at dagens forskrift må endres sånn at de økonomiske og klimamessige fordelene tas med i totalvurdering ved søknad om utplanting. Noe forskriften per i dag ikke tar høyde for.

Rapporten En sammenligning av produksjonen hos vanlig gran og sitkagran i Norge finnes her.

Forskningsrapporten er finansiert av Utviklingsfondet for skogbruk, Skogtiltaksfondet, ALLSKOG, Vestskog og Skognæringa Kyst og utarbeidet av Norsk institutt for bioøkonomi.