Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Enorm gevinst for klima, samfunn og skogeiere ved bruk av utenlandske produksjonstreslag

Publisert 23.08.2019

Utenlandske produksjonstreslag

Forskningsrapporten «En sammenligning av produksjonen hos vanlig gran og sitkagran i Norge» ble nylig sluppet av NIBIO.  Den bygger på langsiktige feltforsøk fra 1950-tallet fra Rogaland til Troms og resultatene viser at det er store gevinster å hente for klima, samfunn og skogeiere langs kysten.

Resultatene viser at sitka på Vestlandet produserer 38 % mer stammevolum, sammenlignet med norsk gran. For Nord-Norge var resultatene enda bedre, der var forskjellen på hele 86 %!  Forskjellene økte med økende alder det vil da si at sitka klarer å utnytte markas produksjonsevne betydelig bedre enn norsk gran, over tid og er meget godt egnet for Nord-Norge og Vestlandet.

NIBO har også sammenstilt flere kunnskapsområder. Deriblant karbonbinding og CO2 opptak. Opptaket av CO2 i sitka er 64 % større enn i skog av norsk gran. Denne forskjellen kommer av karbonbindingen er mye større i stammen og røttene hos sitka.


«Klimagevinsten er altså veldig høy og dette treslaget bør benyttes mye mer, enn det vi gjør i dag» sier Ole Bakke, daglig leder i Skognæringa Kyst.

Skal samfunnet og skogeiere kunne benytte seg av dette fantastiske treslaget, mener Skognæringa Kyst at dagens forskrift må endres sånn at de økonomiske og klimamessige fordelene tas med i totalvurdering ved søknad om utplanting. Noe forskriften per i dag ikke tar høyde for.

Rapporten En sammenligning av produksjonen hos vanlig gran og sitkagran i Norge finnes her.

Forskningsrapporten er finansiert av Utviklingsfondet for skogbruk, Skogtiltaksfondet, ALLSKOG, Vestskog og Skognæringa Kyst og utarbeidet av Norsk institutt for bioøkonomi.