Åpnet nye hjemmesider

Publisert 17.09.2010

Denne nyheten ble publisert av: Jon Eivind Vollen Publisert dato: 17.09.2010

Skogbruket i kystfylkene fra Rogaland i sør til Finnmark i nord har fått nye hjemmesider. De ble åpnet av fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, Alf Daniel Moen, under fagkonferansen Trebyggeri for Fremtiden på Byggmessen i Trondheim Spektrum fredag 17.september.

På de nye hjemmesidene kan interesserte finne nyheter, fagstoff, lettfattelige artikler, dokumenter og nyttig informasjon om kystskogsatsingen. Ved å etablere klimaskoger på gjengroingsarealer er målet å binde åtte og ti millioner tonn COper år. Et mål er også at skogen i Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogalandskal hente ut et næringspotensial på mellom 40 og 45 milliarder kroner i året.

Behov for informasjon
Det er mange oppfatninger om kysten og skog. Noen er basert på feilaktige oppfatninger, andre er basert på tidligere skoginitiativ. Vrangforestillinger om en kyststripe preget av enorme skogplantasjer av ugjennomtrengelige skoger av fremmede treslag er fjernt fra virkeligheten. Selv om den nye kystskogsatsingen vil skape arbeidsplasser og store verdeier, samt være en langt sterkere aktør i kampen for et bedre klima, vil alle miljøhensyn bli ivaretatt. Behovet for å få denne informasjonen enkelt tilgjengelig og dokumentert har vært bakgrunnen for satsingen.

Nyheter og bakgrunnsstoff
Ved siden av etter hvert å fungere som en nyhetstjeneste og en dokumentasjonsbase for kystskogbruket, er hjemmesiden delt opp i interessefelt. På hjemmesidens høyre side ligger menyknappene for hvert av temaene samt stedet for å hente relevante dokumenter. Hver temaside har linker til steder med mer bakgrunnsstoff.

Hjemmesiden har egen nyhetstjeneste og har en kalenderfunksjon som forteller hva som til enhver tid skjer av samlinger, konferanser og møter. Sidene inneholder også en omfattende kontakttjeneste og det vil etter hvert bli mulig å melde seg på en egen nyhetstjeneste.

Kystskogbruket samlet
– Vi har tenkt samling. Det nye nettstedet skal gjelde for hele kystskogen – uansett fylke. Vi har jobbet fram en plattform vi tror kan fungere som både en informasjons- og faktabase for alle som bor langs kysten. Videre mener vi nettstedet vil fungere som et sted der de mer interesserte kan bli oppdatert på fagstoff, finne nyheter og få svar på spørsmål knyttet til kystskogbruk, sier en av kontaktpersonene for Kystskogbruket, fylkesskogsjef Kjersti Kinderås i Nord-Trøndelag.