Kompetansen på tynning styrkes

Publisert 30.09.2010

Skogbruket i Sør-Trøndelag gratuleres med Morten Lien som i september har gjennomført instruktørkurs og ble autorisert til å være instruktør i tynning.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 30.09.2010

Sammen med de øvrige fagtemaene han er utdannet i har skogbruket i Sør-Trøndelag fått en meget sterk og dyktig medarbeider innenfor hele fagområdet skogskjøtsel og bestandspleie. Og med den siste oppdaterte kunnskapen innenfor ungskogpleie og tynning spesielt.

Innholdet i tynningsutdanningen til Aktivt Skogbruk er preget av at det foregår nesten bare maskinelle tynningsdrifter, og er tilpasset deretter.

For skogeierkursene fokuseres det mye på den kompetansen eierne bør ha selv om de fysisk ikke skal utfører tynningsarbeid sjøl, slik at de innehar kunnskap som er viktig for å ta beslutninger om tynningsarbeid på eiendommen.

For maskinførere og entreprenører er utførelse, systematikk i arbeidet, tynningskunnskap, økonomibevissthet viktig kompetanse. Og her er viser det seg at det er et stort forbedringspotensial hos både maskinførere og entreprenørbedrifter, og det tilretteleggende organisasjonsapparatet rundt disse.

Aktivt Skogbruk håper at skogbruket tar i bruk Morten sin kompetanse.  Hans kunnskaper er aktuell både i veiledningssammenheng, for skogbruksfunksjonærer og driftsansvarlige, og kurs for skogeiere og maskinførere.