Kystskogbruket øker mest

Publisert 16.09.2010

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 16.09.2010

Både det produktive skogarealet, det stående volum og den årlige tilveksten er økende i Norge. Og aller mest øker det i kystfylkene.

Ferske tall fra Landskogtakseringen 2009, sammenliknet med tilsvarende tall fra 2000, viser klart at det er potensialet i kystskogen som øker mest i de norske skogene. Det produktive skogarealet for kystfylkene fra Rogaland i sør til Troms i nord har økt med elleve prosent til nesten 33 millioner dekar. Mengden stående volum uten bark har økt med hele 28 prosent til nesten 250 millioner kubikkmeter. Mens tilveksten har økt med elleve prosent til drøye 7, 5 millioner kubikkmeter.

Vil ha lokalt virke

Administrerende direktør Gisle Tronstad i Inn Tre mener dette er svært positive tall for å holde industrien med virke og kan bidra til å begrense usikkerheten i forhold til import.

– I dag importerer skogindustrien i Midt-Norge rundt 50 prosent av tømmervolumet. Både trelast- og treforedlingsindustrien ønsker aller helst lokalt virke, sier sagbruksdirektøren i Steinkjer, Giske Tronstad.

Må hogge mer
Fylkesskogsjef Kjersti Kinderås i Nord-Trøndelag mener tallene viser at det er på høy tid med en økt satsing på kystskogbruket.

– Selv om noe av dette kan forklares med at det er tatt med større areal, hogger vi i dag langt mindre enn tilveksten og det som kunne vært hogd av gammel skog, Kinderås.

Hun sier videre at for å kunne øke aktiviteten og verdiskapningen i regionen må det bygges flere skogsveier og det må tas ut virke på de vanskelig tilgjengelige arealene.