Ser lyst på skogsvegframtida

Publisert 24.09.2010

Flere små og store oppdrag i løpet av det siste halve året gjør at vegplanlegger Are Søreng i Sør-Trøndelag ser lyst på fortsettelsen. Samtidig står utfordringene i kø.

Denne nyheten ble publisert av: Jon Eivind Vollen Publisert dato: 24.09.2010

 


Etter seks måneder i prosjektstillingen som vegplanlegger oppsummerer Søreng med at det trengs en større synlighet av behovet for vedlikehold av skogsbilvegene i fylket. Kantrydding og grøfterensk, samt skraping og slådding av slitedekke på vegen er stikkord. Videre mener han at skogbrukssjefenes engasjement har stor betydning i arbeidet med å legge forholdene til rette gjennom å bearbeide vegløsninger og å drive påvirkning blant skogeierne.


Viktig for miljøet
Av større prosjekter nevnes 3,2 kilometer stukket og planlagt veg i Skaun kommune og 3 kilometer med ferdig planlagt veg i Haltdalen. Videre nevner Søreng mindre oppdrag som utbedring av kurvatur, omstikking rundt myr, ny bru samt befaringer av veier med tanke på vedlikehold/opprusting og ombygging.

– Viktigheten med vei er kanskje litt for lite synliggjort de fleste steder. I en hverdag det snakkes om miljø her og CO2der, så er det meget viktig å få skogsbilveg fram til gammelskogen. Da kan den hugges ned, få plantet nytt og gjort ungskogpleie og tynning på en mest mulig skånsom måte for naturen, sier Søreng.

Være framsynte
Han håper også på tilskudd til veger som ikke er fullt så økonomiske per dags dato. Det gjelder for områder med skog i hogstklasse tre og fire som det ikke kan svare seg økonomisk å bygge veg igjennom nå.

– Kanskje kan en være litt mer fremsynt ved å bygge skogsbilveg i slike områder for å ta ut siste del av gammelskog, samt ha en veg der slik at alt av planting, ungskogpleie og tynning kan foregå på en mest mulig skånsom måte for naturen, avslutter vegplanlegger Are Søreng.