Vellykket skogsamling i Vesterålen

Publisert 30.09.2010

Rundt 40 personer fra nær og fjern var med da prosjektet “Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket” arrangerte skogsamling i Vesterålen 20.-21. september.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 30.09.2010

Samlingen var et tiltak i Fylkesmannens prosjekt Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket og i tillegg til de aller fleste av skogfunksjonærene i Nordland, deltok skogbrukslederne i Allskog, Statskog, representanter fra fylkeskommunen og lokale aktører.

Første dagen var det fagseminar med foredragsholdere fra flere av de andre kystskogbruksfylkene. Foredragene hadde et felles mål: Økt aktivitet i kystskogbruket. Norsk institutt for skog og landskap presenterte nye fylkestall fra landskogtakseringen som bekreftet at Nordland har et stort potensial når det gjelder fremtidig virkesuttak. Tallene dokumenterer samtidig at det er en jobb å gjøre når det gjelder tilgjenglighet til skogressursene.

Skognæringsforum
Helge Kårstad fra kystskogbrukprosjektet fokuserte på den viktige satsinga på infrastruktur, først og fremst skogsbilveier og utskipingskaier. Gro Follo fra Norsk senter for bygdeforskning har studert norske skogeiere i mange år og fortalte hvordan det kan skapes mer aktivitet særlig på små skogeiendommer. Inger Grete Hansen, selv skogeier i Vesterålen og Nordlands representant i Allskog-styret, informerte om Allskog sin virksomhet i Nordland. Sist, men ikke minst, holdt Mathias Sellæg (Skognæringa i Trøndelag) og Halvar Gaustad (leder i kontaktutvalget for skogbruket) hvert sitt innlegg, og forsamlinga diskuterte behovet for et skognæringsforum i Nordland og hvordan dette kan organiseres.


Ut i det fri
Andre dagen var det ut for å se på skogsdrift og lokal verdiskaping av vesterålsskogene. Første stopp var en tynningsdrift i et sitkabestand i Hadsel kommune. Deretter dro gruppa til Sortland kommune, der et gårdbrukerpar, som eier både skog og gårdssagbruk, informerte om deres virksomhet. Lunsjen tok vi i det fri og i en av gapahukene som er bygd av eget tømmer. Før folk reiste hver sin vei brukte fylkeskogmester Gjermund Pettersen denne anledningen til å takke tidligere fylkesskogsjef Ørnulf Kibsgaard for en stor innsats i et langt yrkesliv på vegne av skogbruket i Nordland.