Økt oppslutning om skogbruksplanlegging

Publisert 08.11.2015

Kystkommuner i Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal samarbeider om skogtakstprosjekt

Fire kommuner i Sør-Trøndelag(Agdenes, Hitra, Hemne, Snillfjord) og to kommuner i Møre- og Romsdal(Aure, Halsa) samarbeider om skogtakstprosjekt. Prosjektet har som formål å oppdatere/ registrere skoglige data og miljødata i kommunene. Skogeierne skal gis grunnlag for forvaltning av sin eiendom.

Totalt omfatter prosjektet 520000 dekar produktiv skogsmark og 1250 skogeiere.

Prosjektet er organisert med en prosjektgruppe i hver kommune, og en styringsgruppe som er sammensatt av lederne i prosjektgruppene.

Det jobbes målrettet med direkte kontakt i mot skogeierne for å få maksimal oppslutning om skogbruksplanene.
Som ett av tiltakene er det laget lafta oppslagstavler med relevant og spennende informasjonsmateriell. Tavla plasseres der skogeiere er innom. Den er flyttbar og kan brukes i alle kommuner.

For informasjon om dette arbeidet, kontakt

Ivar Syrstad, prosjektleder: mob. 479 05 928, Ivar.Syrstad@meldal.kommune.no

Tor Morten Solem, fylkesskogsjef S-T, mob.:907 44 718, fmsttms@fylkesmannen.no

Foto. Kjell Sverre Strøm
Tekst: Tor Morten SOlem