Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

Publisert 02.12.2015

Gjennom samarbeid mellom regnskapskontor, Skogkurs, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Midtre Gauldal kommune og Lensa er det utarbeida et kursopplegg hvor målgruppen er nye skogeiere.

Prosjektet bygger på tidligere samarbeid utvikla bl.a. gjennom kurs for regnskapsførere i skogfond. Kurset har stor overføringsverdi til andre regioner, og opplegget er tilgjengelig ved henvendelse til Skogkurs.

Utvikling av kurset var organisert som et prosjekt hvor målgruppen er nye skogeiere. I utgangspunktet skogeiere som planlegger å overta eiendom eller har overtatt skogeiendom i løpet av de siste 3 år.

Prosjektets mål er å gjøre nye skogeiere oppmerksom på hvordan eiendommens ressurser kan utnyttes best mulig gjennom bl.a. bruk av skogfond og gjennomsnittsligning.

For nærmere beskrivelse av opplegg og resultat, følg lenke til evalueringsrapporten.

Landbruksdirektoratet har bidratt med verdifull økonomisk støtte til gjennomføringen.