Nytt nettkurs: skogmentor

Publisert 13.03.2016

Gjennom samarbeid mellom det lokale skogbruket i Orkdal og Meldal i Sør-Trøndelag, Lensa pådriver og Skogkurs er det utvikla et nytt nettkurs: Skogmentor.

Kurset gir støtte og basiskunnskap til lokale ressurspersoner som skal «ta imot» og introdusere nye skogeiere i lokalt skogbruksmiljø. Målet er å øke deres interesse for å drive et aktivt skogbruk.

Kurset er skreddersydd f.eks. lokale skogeierlag, som ønsker å møte nye skogeiere på en aktiv og inkluderende måte. Nettkurset «skogmentor» er lagt ut på nettsiden til Skogkurs og er tilgjengelig for alle. Se www. Skogkurs.no

Ressursgruppene i Orkdal og Meldal har sammen med Skogkurs utarbeidet informasjonsmateriell og rutiner for møte med de ferskeste og minst aktive skogeierne i kommunene. Det skal gjennomføres piloter i disse kommunene i første kvartal 2016. Videre er det ambisjoner om at dette legges inn som fast årlig rutine i alle kommuner i dette området , og med læring til andre nettverk i Lensa. 

Prosjekt Lensa 2013-15- Interkommunalt samarbeid for skogeierveiledning og kompetanseløft i skogbruket har følgende målsetting:

”Å Etablere LENSA som en langsiktig interkommunal samarbeidsløsning for
kompetanseløft i skogbruket og skogeierveiledning ”

Det har vært særlig viktig å utvikle samarbeidsrelasjonene med Skogkurs gjennom metodeutvikling.

Illustasjonsfoto: Torgunn Sollid