Hør innslag på NRK Trøndelag!

Publisert 13.04.2016

Skognæringa i Trøndelag gjør seg bemerket med sin satsing på bioøkonomi. Sånt blir det radioinnslag av!

I forbindelse med Bioøkonomikonferansen på Steikjer ble daglig leder i Skognæringa i Trøndelag, Kjersti Kinderås, sammen med Truls Hammervold fra Innovasjon Norge, invitert i studio for å fortelle om blå og grønne bioenerigressurser.

Skognæinga i Trøndelag søker denne våren på Arenaprosjekt for videreutvikling av skog- og treklyngen i Trøndelag. Dette blir altså lagt merke til.

¨Hør innslaget  på NRK Trøndelag her: spøl fram til kl 01:02:20