Startskot for klimaskogplanting i Rogaland

Publisert 19.05.2016

Onsdag 18. mai gjekk startskotet for planting av 3000 mål klimaskog i Bjerkreim kommune i Rogaland.

Rogaland er, saman med Nordland og Nord-Trøndelag, deltakarfylke i den nasjonale treårige pilotfasen «planting av skog på nye areal som klimatiltak». Satsinga er eit resultat av Stortinget sitt klimaforlik i 2012.

Prosjektet inneber eit samarbeid mellom ulike interessegrupper innan skognæring, naturmangfald og klima, og er ei sjeldan tverrsektoriell satsing som involverer Landbruks- og matdepartemenet, Klima- og miljødepartementet, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunane.

NRK Rogaland presenterte i går denne fina saka på sendinga si, sjå klipp: 6 Skogplanting 

Prosjektleiar er  forstkandidat Ingeborg Anker-Rasch,  Stillinga hennar ligg hos Fylkesamnnen i Rogaland.

Meir informasjon om klimaskogplanting finn du her, på heimesida til Miljødiretoratet.

Ordføraren i Bjerkreim kommune, Torbjørn Ognedal, deltok også med plantespettet under plantinga.

Prosjektleiar Ingeborg Anker-Rasch fortel om prosjektet.

Stor aktivitet – og begeistring – hjå deltakarane på klimaskogplanting i Bjerkreim kommune i Rogaland.