Gjenvalg på Rødland i Skognæringa Kyst

Publisert 08.06.2016

Jan Ivar Rødland fra Granvin i Hordaland ble gjenvalgt som leder i Skognæringa Kyst på årsmøtet i Harstad i dag. Skognæringa Kyst er overbygning for 10 fylkesvise skognæringsforum fra Vest- Agder til Finnmark

Årsmøte i Skognæringa Kyst, Harstad 8. juni 2016. F.v. Kjersti Kinderås som er daglig leder i Skognæringa Kyst, videre Rolf Solberg (nestleder i styret), Arild Kulseng-Hansen (styremedlem), Ann-Hege Hanstad (styremedlem), Torbjørn Frivik (styremedlem) og Jan Ivar Rødland (styreleder).
Styremedlemmene Ole Bakke og Olav Vold var ikke tilstede da bilde ble tatt.

Mye skogfolk i Harstad i dag, her under et fagforedrag om skogforedling for økt verdiskaping i et endret klima v/ seniorrådgiver Kjersti Bakkebø Fjellstad fra Norsk genressurssenter NIBIO og NordGen Skog.
Alle foto: Helge Kårstad

Jan Ivar Rødland fra Granvin i Hordaland ble gjenvalgt som leder i Skognæringa Kyst på årsmøtet i Harstad i dag. Rødland arbeider til daglig hos Vestskog SA. Nye medlemmer i styret er Ann-Hege Hanstad, Ole Bakke, Rolf Solberg, Olav Vold og Arild Kulsen-Hansen.

Ann-Hege Hanstad er til daglig skogkonsulent i Statskog med kontorsted Moen i Troms. Ho sitter også i styret i Troms Skognæringsforum. Ole Bakke er spesialrådgiver i Allskog med kontorsted i Trondheim. Rolf Solberg er adm.direktør i Kjelstad Trelast med kontorsted i Selbu. Kjelstad Trelast har foretak både på Støren, i Selbu og Levanger. Olav Vold er logistikksjef ved MM Karton Folla Cell på Follafoss i Sør-Trøndelag og Arild Kulseng-Hansen er sagbrukseier ved Sæteråsen sag og høvleri i Harstad..

Årsmøtet slutta seg også til 3 uttaler (klikk på lenka for å lese uttalen):
«En framtidsretta treindustri i kystskogfylka»,
“Klimaskoger – klimasolidaritet”
“Ny studie: Liten spredning av lutzgran og vrifuru”

Hva er Skognæringa Kyst og hva er Kystskogbruket
Skognæringa kyst er overbygning for 10 fylkesvise skognæringsforum fra Vest- Agder til Finnmark.
Kystskogbruket er et samarbeid mellom Fylkesmennene, Fylkeskommunene og næringsorganisasjonen Skognæringa Kyst. Kystskogbruket er samtidig ei samarbeidsform, en arbeidsmetodikk, der skog- og trenæringa i disse ti kystfylkene arbeider aktivt sammen med fylkespolitisk – og administrativt nivå, med støtte fra faginstansen på landbruksnæring hos Fylkesmannen.

Mål og bakgrunn for Kystskogbruket
Målet til Kystskogbruket er å firedoble verdiskapinga og å øke CO2 bindinga innen 2040. Kystskogbruket sin andre Melding om Kystskogbruket ble vedtatt i alle fylkesting i Kystskogbruket høsten 2015.
Bakgrunnen for at Kystskogbruket ble dannet i 2005 var at man ble klar over at det store potensialet i kystskogbruket ikke ble hentet ut, samtidig som industrien manglet råstoff.