Standhaftig gran i Nord-Norge.

Publisert 23.06.2016

Grana overleve istida i Nord-Norge. Det vikk deltakerne lære under vårens Kystskogkonferanse som ble arrangert den 8.-9. juni i Harstad.

Grana er slik sett på ingen måte et nytt treslag i Nord-Norge. Forskning som ble presentert under konferansen viser hvordan grana etter all sannsynlighet har overlevd siste istid på Andøya i Nordland. For mer informasjon om dette, se også artikkel i Norsk Skogbruk.

Tema for vårens konferanse var kystskogbrukets frø og planteforsyning i et klimaperspektiv. Fylkesmannen i Troms ved Trude Hagen Hansen og Brynjar Jørgensen hadde i samarbeid med Skognæringa Kyst og Fylkesmannsgruppa i Kystskogbruket v Merete Larsmoen, lagt godt til rette for to innholdsrike og interessante dager.

 

Fylkesråd for næring i Troms, Willy Ørnebakk, ønsket forsamlingen velkommen til Troms. Landbruksdirektøren i Troms var tilstede under hele arrangementet, og deltok med tale under middagen.

Lenke til de enkelte foredragene finner du her, til venstre på sida under Dokumenter hos FM i Troms:

Dag 1:
 • Skogbruk i endra klima – potensiale og politikk, v/Bernt Håvard Øyen, seniorkonsulent Skognæringa Kyst
 • Genetikk i skogen, v/Jørn Henrik Sønstebø, NordGen/NIBIO
 • Hva foregår i andre nordiske land? v/seniorrådgiver Kjersti Bakkebø Fjellstad, Norsk genressurssenter, NIBIO
 • Hva har vi i skogene våre? Frøparti i Sogn og Fjordane v/fylkesskogmester Merete Larsmon, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 • Ståda for frøforsyning i Kystskogbruket, strategiarbeid, frøavlsplantasjene v/ nestleder Marte Friberg Myhre, Det norske Skogfrøverk
 • FoU for frø og planter i Kystskogfylka v/daglig leder Øyvind Meland Edvardsen, Det norske Skogfrøverket
 • Politiske føringer og signaler v/avdelingsdirektør Frode Lyssandtræ, Landbruks- og matdepartementet
 • Status og forventninger for foryngelse og planteforsyning v/seniorrådgiver Torleif Terum, Landbruksdirektoratet
 • Kvalitet og utfordringer v/forsker Inger Sundheim Fløistad, NIBIO
 • Avrunding av dagen v/ daglig leder Kjersti Kinderås, Skognæringa Kyst

Etter en innholdsrik dag gikk turen til Røkenes gård for middag, et flott sted med meget velsmakende servering. På turen tilbake til hotellet var det stopp for å se på midnattssola på Nupen, der vi ble møtt med servering av Mac-øl og Havgull (tørrfisksnacks) – en opplevelsesrik kveld. Takk til Ida Graabræk Kinderås og Odd Anold Gråbræk  for midnattservering!

Trude Hagen Hansen takker for utmerket servering i det fri!

Midnattseservitører: Ida og Odd Arnold

Dag 2:
 • Hvordan takler vi økt plantebehov? v/Per Olav Grande, leder fagrådet for planteskolene
 • Plantetetthet – produksjon, kvalitet og karbonbinding v/seniorforsker Harald Kvaalen, NIBIO

Skogutferd i sommervær:
• Skog og skogbruk i Troms, fylkesskogmestre Trude Hagen Hansen og Brynjar Jørgensen, Fylkesmannen i Troms
• Status for forvaltning av utenlandske treslag v/ Lars Slåttå, Kystskogbruket
• Klimaskogplanting – tilplanting på nye arealer v/seniorrådgiver Torleif Terum, Landbruksdirektoratet:

Planteforsyningen i nord. Hva er utfordringen? Terje Dahl og Tore Frisli Hov, Bardufoss og Alstadhaug planteskoler
• Skogproduksjon på nordlige breddegrader, skogbrukssjef Leif Evje
• Avrunding Jan Ivar Rødland, styreleder Skognæringa Kyst

 

Takk til gode foredragsholdere som bidro til at dette ble to lærerike dager!

Besøk på Røkenes gård, fra venstre: pensjonert grunneier Sverre Kulseng, i midten Trude Hagen Hansen fra Fylkesmannen i Troms, og med mikrofon; skogbrukssjef for flere kommuner i området, Leif Evje.