Stort trykk på bioenergi i Sør-Trøndelag

Publisert 28.06.2016

Det er stort trykk på bioenergi i Sør-Trøndelag for tida melder Norsk Landbruksrådgivning

Det er sendt inn 7 søknader til Innovasjon Norge så langt i 2016 og man håper å få inn ytterligere fem før ferien. Dette er både gårdsvarmesalganlegg og varmesalganllegg. Akkurat nå er det boom i Singsås hvor det jobbes med 6 anlegg.

Det er også svært positivt at både Rennebu og Orkdal kommune nå ser ut til å velge flis som oppvarming. Begge kommunene har en forutsetning om at det skal brukes lokal flis. Noe som også vil bidra til verdiskaping for binden/skogeieren.

Det er lagt ned mye godt arbeid med å utviklebioenergi i Ør-Trøndelag med basis i ressurser fra landbruket gjennom prosjekt BIOKOM (2011-2015). Dette arbeidet er nå videreført gjennom NLR (Norsk Landbruksrådgiving).

NLR Trøndelag ser på bioernergi som et fremtidig satsingsområde. De har ansatt en persom som jobber 100% med fornybar energi. Marin Solli er ansatt og jobber ut fra Skjetlein Grønt kompetansesenter, han hjelper bønder, skogeiere og kommuner som blant annet ønsker å etablere et gårdsvarmeanlegg eller varmesalganlsegg. NLR har et stort rådgiverapparat over hele Norge og vil med dette ha en stor kontaktflate mot landets gårdbrukere. Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med NLR-Trøndelag.

Statistikk over innvilga støttebeløp fra Innovasjon Norge viser at Sør-Trøndelag har hatt en positiv utvikling i etablering av varmesalganlegg over flere år. Dette er et konkret og godt bidrag til det grønne skiftet og utvikling av bioøkonomien.