Kartlegging av trebearbeidende bedrifter i Sør-Trøndelag

Publisert 05.09.2016

Foredling av tre som råstoff er en stor styrke i det grønne skiftet og utvikling av bioøkonomien. Og omfanget er stort viser kartlegging.

Det er mange bedrifter som har tre som utgangspunkt for sin virksomhet i Sør-Trøndelag. Dette kan være små og større sagbruk, høvlerier, laftebedrifter, snekkerier, produsenter av dører og vinduer, spontakprodusenter og entreprenører.

Totalt omfatter dette 82 bedrifter i Sør-Trøndelag, med over 1000 ansatte og en årlig omsetning på 1.6 mrd. kroner.

Et stort omfang av bedrifter og kompetanse retta inn mot foredling av tre som råstoff er en stor styrke i det grønne skiftet og utvikling av bioøkonomien.

Det grønne skiftet dreier seg både om hvordan vi konkret bidrar til å begrense økning i temperaturene på kloden(klimamålet) og hvordan vi skaper verdier med utgangspunkt i fornybart råstoff. Ved å øke bruken av tre til bygningsformål bidrar vi til begge deler.

Kartleggingen gir et grunnlag for videre arbeid med å ta tak i de utfordringer de enkelte bedrifter står overfor, slik at de kan utvikle seg videre.

Kartleggingen er gjennomført av tredriver Roar Gylland gjennom selskapet RG Bedriftsstøtte. Ordning med tredriver har kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge i Sør- og Nord-Trøndelag.

Roar Gylland tar del i et landsdekkende nettverk av regionale pådrivere for økt bruk av tre og innovativ bruk av tre som Innovasjon Norge koordinerer.

Rapporten i sin helhet finner du her.