Snorklipping i Surnadal

Publisert 21.12.2016

16. januar 2017 vil ordførar Lilly Gunn Nyheim opne Surnadal Hamn i Møre og Romsdal. Dette er ei nyleg opprusta hamn der utskiping av tømmer er stadig aukande. Utbygginga gjeld mudring framfor eksisterande kaifront og forsterking inkl. asfaltering av bakareal.

Kommunalsjef og dagleg leiar i Surnadal hamneterminal Karin Halle (innfelt i bilde) inviterar til opning av ei opprusta Surnadal Hamn mandag 16. januar kl. 13.00.
Det blir ulike programinnslag og servering. Alle er velkomne !
Foto: Helge Kårstad

 

Tømmer til skogsindustrien i Trøndelag
I 2015 fekk Surnadal kommune eit statstilskot på inntil 4,2 mill. kroner til utbygging av tømmerkaien.
Utbygginga gjeld mudring framfor eksisterande kaifront og forsterking inkl. asfaltering av bakareal på ca. 13 dekar. Totalkostnad har vore stipulert til kring 7,3 millionar kroner. Arbeidet er no ferdig og opning er planlagt 16. januar.
Surnadal Havn er viktig for å fremje ein effektiv transport av tømmer frå kommunane Halsa, Rindal, Surnadal og deler av Sunndal og Aure. Utskiping av tømmer frå Surnadal har i stor grad gått til skogsindustrien i Trøndelag.

Set rekord i Surnadal allereie i år
Tømmervolumet over havna har siste åra lege kring 30.000 m3 og det har vore venta at dette vil auke til i overkant av 50.000 m3 dei nærmaste åra.
Kommunalsjef og dagleg leiar i Surnadal hamneterminal Karin Halle fortel at det vil bli ny rekord allereie i 2016 ved at det pr. i dag har passert 55 000 kubikkmeter tømmer over hamna. Dette er tømmer som både Nortømmer og Allskog har omsett for skogeigarane i området.

Stor aktivitet kring tømmerkaiplanlegging/ utbygging langs heile kysten
Det har vore og er ein historisk stor aktivitet kring tømmerkaiutbygging i kystskogfylka.
Vi nemner dei viktigaste prosjekta (kommunenamn) som er ferdig utbygd og der det pågår planarbeid og/ eller utbygging pr. i dag:

Nordreisa: planarbeid pågår
Lenvik: byggearbeid pågår, ferdig hausten 2017
Vesterålen, Lofoten: tidlegare søkt men ikkje løyvd om statstilskot 3 stader, planarbeid pågår
Mosjøen: ferdig utbygd
Brønnøysund: tidlegare søkt men ikkje løyvd statstilskot, planarbeid pågår
Nærøy/ Vikna: planarbeid pågår
Namsos: utlysing av byggearbeid pågår
Orkanger: planarbeid pågår
Surnadal: ferdig utbygd, opning 16. januar 2017
Molde: ferdig utbygd
Skodje: ferdig utbygd
Ørsta: utlysing av byggearbeid pågår
Eikefjord: byggearbeid pågår, ferdig sommaren 2017
Fjaler: planarbeid pågår
Sogndal: ferdig utbygd
Lindås: ferdig utbygd
Fusa: planarbeid pågår
Granvin: tidlegare søkt men ikkje løyvd statstilskot, planarbeid pågår
Vindafjord: ferdig utbygd, opning 6. januar
Egersund: planarbeid pågår
Mandal: oppstart arbeid januar 2017

Det pågår planlegging av mellom anna hamna i Orkanger.
“Denne hamna treng eigen tømmerkai” seier frå venstre spesialrådgjevar Ole Bakke i Allskog (også delprosjektleder i Arena Skognæringa Trøndelag), driftsleiar Bjørn Steinshaug og teknisk sjef Geir-Ole Sumstad ved Trondheim havn, avd. Orkanger.
Foto: Helge Kårstad