Avfall skal bli blågrønn energi

Publisert 03.02.2017

Skognæringa Kyst og Skognæringsforum, satser i samarbeid med Søndre Helgeland Miljøverk og flere andre aktører på Helgeland på utvikling av blå-grønn biogass basert på «blågrønt avfall». – Dette er et spennende og framtidsretta prosjekt, sier daglig leder Kurt Jessen Johansson i Skognæringa Kyst.

– Hvordan kan vi bidra til å få opp energiproduksjon på GROT? Dette er et av spørsmålene som vi har diskutert både i de fylkesvise skognæringsnettverkene og i Skognæringa Kyst, sier daglig leder Johansson.

Det grønne skiftet

– I det grønne skiftet må vi se på alle muligheter for å erstatte fossile energikilder med energi fra biomasse. For skogbruket gir dette også muligheter for verdiskaping. Da henvendelsen om å delta i dette spennende prosjektet kom til Skognæringsforum Nordland, var vi derfor svært positive til å bidra, fortsetter Johansson.

Prosjektet har en bredere inngang enn bare GROT, og skal utrede om avfallsprodukter fra både blå og grønn sektor – landbruk, havbruk og skogbruk – kan utnyttes til produksjon av miljøvennlig biogass på Helgeland.

Blå-grønn biogass Helgeland
Avfallsselskapet Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL), som har tatt initiativ til prosjektet, er de sikre på at dette er et område med et stort og uutnyttet potensiale. De har fått med seg en rekke næringsaktører og forskningsmiljøer i regionen er med på laget, og er nå i startgropa med et prosjekt som skal kartlegge mulighetene. Prosjektet, som har fått navnet Blå-grønn biogass Helgeland, har fått forskningsmidler og annen støtte til gjennomføring, i tillegg til at næringene har gått inn med midler i prosjektet. Prosjektet har ei total kostnadsramme på 1,1 millioner kroner, og er tenkt gjennomført i løpet av 2017.

Bredt samarbeid med næringa
Samarbeidspartnerne som deltar i prosjektet er gjenvinningsselskapet Bio- Miljø AS, forsknings- og havbruksselskapet LetSea AS, Nordland Bondelag og Skognæringsforum Nordland. Norsk institutt for biokøkonomi (Nibio) på Tjøtta skal ha ansvaret for prosjektledelsen, med Vibeke Lind som prosjektleder. I tillegg er Alstahaug kommune og Sentrum Næringshage AS prosjektpartnere.