Årsmøtet for Skognæringsforum Nordland fokuserte på grønn og lokal verdiskaping

Publisert 04.04.2017

Skognæringsforum Nordland hadde årsmøte 15.mars, i forbindelse med gjennomføring av seminaret “Grønn verdiskaping og byutvikling”. Årsmøte fulgte opp seminaret gjennom årsmøteuttalelser til Bodø kommune.

Skognæringsforum Nordland gjennomførte 15. mars sitt årsmøte for 2016, i forbindelse med seminaret Grønn verdiskaping og byutvikling, som vi arrangerte sammen med tredriver i Nordland, Stein-Petter Hillestad. 

Årsrapporten viser stor aktivitet også i 2016, med oppfølging av prosjekter knyttet til satsingsområdene skoglekter, økt verdiskaping i verdikjedene fra skogen, sikring av skogfaglig rekruttering og kompetanse, og blågrønt innovasjonssenter. Ale disse arbeidsområdene  videreføres i 2017. Medlemsverving blir også en prioritert sak for forumet framvoer, det er næringsaktørene i verdikjedene fra skogen vi jobber for – medlemmer styrker forumets arbeid og legitimitet.

For mer informasjon om aktiviteten i forumet, se Årsrapport for 2016.

Nytt styre ble valgt for 2017:
Leder: Kurt Jessen Johansson (Mosjøen Havn)
Nestleder: Jostein Saus (Statskog)
Styremedlem: Bjørn M. Jarmund / Stian Bråten (Arbor)
Styremedlem: Vibeke Unosen (Allskog)
Styremedlem: Knut Dreier (Moelven van Severen, Namsos)
Styremedlem: Ansten Johansen (Polarsirkel Skog og Bio)
Vara: Jon Halvar Hjerpbakk (Allskog)
Vara: Øyvind Skarvang (Norsk Virkesmåling)

Følgende uttalelser ble enstemmig vedtatt av årsmøtet og sendt til Bodø kommune: