Foryngelse av skogen forsømmes mer og mer

Publisert 03.04.2017

I løpet av de siste ti årene har 270.000 dekar skog forsvunnet fra kystfylkene, fordi kravet om forynging etter hogst ikke etterleves.

Tall fra Kystskogbruket viser at spennet mellom hogget og plantet skog er stadig økende. Verst er det på Vestlandet, og det er mest granskog som reduseres. Dette skjer samtidig som staten planlegger å plante klimagranskog. Foryngelsesplikten sier at skogeier skal sørge for tilfredsstillende forynging etter hogst. Dersom dette ikke skjer ila. tre år etter hogst, blir skogeier kontrollert av kommunen. Kommunen må da vurdere å plante for skogeiers regning. Staten har ingen tvangsmidler overfor kommuner som ikke følger opp dette. Stein Bomo, leder av fylkesmannsgruppen i Kystskogbruket -et samarbeid mellom skognæringen, fylker og fylkesmenn langs kysten, er bekymret. For hele saken, klikk her.