Storsatsning på framtidsskogen på Kvatninga

Publisert 31.05.2017

Det investeres nå 30 millioner kr. i et nytt produksjonslokale på Kvatningen planteskole.

Det nye bygget vil ha et areal på 1200 kvadratmeter og planlegges ferdigstilt 15. september i år. Det anslås at de her vil plante ca. 5,5 millioner planter pr. år, mens de vil ha kapasitet til å produsere mellom åtte og ti millioner planter. Hogstaktiviteten i området vil legge føringer for dette. Samtidig med denne byggingen, forberedes det et senter for planteforedling i ett av veksthusene. Dette er det Skogfrøverket som skal drive. Du kan lese mer om saken på arenaskog.no

Foto: A Steffenrem