Forskning og utviklingsarbeid gir vekst i treindustrien!

Publisert 01.06.2017

Godt og vel 60 personer var samlet på Dyreparken hotell i Kristiansand den 23. mai, til denne vårens kystskogkonferanse.

Temaet i vår var «FoU, innovasjon og produktutvikling». Aktører fra næringslivet, forskningsinstitusjoner og ulike klyngesamarbeid snakket om pågående aktivitet og fremtidige muligheter innenfor skog- og trenæringa i Agder og generelt i Norge.

Tømmer og trelast har vært viktig for Agder-regionen helt siden Kristiansand ble bygget i 1641, fortalte landbruksdirektør i Agder, Tore Haugum. I nyere tid har man jobbet mye med oljeservice-industri her. Dette har ført til utvikling av teknologi som nå blir brukt ifb. med det grønne skiftet. Det er det et stort tverrfaglig miljø for dette i Agder.

Kurt Jessen Johansson, som nå går av som daglig leder i Skognæringa Kyst SA, framhevet samarbeidet i Kystskogbruket. – Det regionale samarbeid innenfor  hele verdikjeden i Kystskogbruket, fra stubbe til ferdig produkt, et samarbeid som også involvrer politisk nivå og faginstansen hos Fylkesmannen, er ganske unikt. Det er så langt jeg vet ingen andre verdikjeder som kan vise til det samme. Videre snakket han om at tre-baserte produkter kan brukes til alt det som oljen brukes til i dag. Behovet for trevirke er på vei opp, men mange, spesielt små tre-brukende bedrifter kjøper virke fra utlandet. Vi bør fokusere på hvordan det kan legges til rette for at de kan gå over til norsk virke. Videre poengterte Johansson at skog- og trenæringa langs kysten er ei sjenert næring som ikke tørr å ta plass. Vi må vise fram det vi får til! sa Johansson.

Noen av foredragsholderne, f.v.: Ole Bakke (Allskog), Vibeke Stækebye Nørstebø (SINTEF Teknologi og samfunn), Kirsti Haagensli (Nord-Trøndelag fylkeskommune), Kjersti Kinderås (Arena Skog /Skognæringa i Trøndelag), Elin Strand (Huntonit A/S) og Halvor Stavdal (Huntonit A/S).

I følge Anders Øydnes fra AT Skog er FoU og langsiktig tenkning viktig for bedre verdiskapning i skog- og trenæringa. Det er potensiale for økt avvirkning og planting i Norge. De siste årene har vi gått fra å importere fire millioner m3 tømmer til å eksportere det samme. Vi må gjøre bedriftene i stand til å fortsette å levere, f.eks. ved satsning på biodrivstoff.  Bergen Holm A/S satser, og vil ta en investeringsbeslutning i løpet av 2017. Vi håper flere vil henge seg på, også det offentlig, sa Bergene Holm. Det er et godt marked for biodrivstoff i Europa, for alle kan ikke produsere elektrisitet like billig som det vi gjør i Norge.

Omvisning på Huntonit A/S. F.v, Ingeborg Anker-Rasch (Fylkesmannen i Rogaland), Merete Larsmon (Fylkemannen i Sogn og Fjordane), Jan Olsen (Skognæringa Kyst SA) og Kjell Torland (Huntonit A/S).

Det er også gode muligheter for å selge norsk trevare som et brand. Som Jannis Barbatonis fra Norsk Trevare sa Kvikklunsj er ikke en særlig god sjokolade, men alle tar den med på tur fordi det er tur-sjokoladen. Det samme kan gjøres med norsk tre. Hamran kjøkken er et bevis på dette. De holder til på landsbygda i Agder, og bruker lokalt virke i produksjonen. Dette er noe mange verdsetter, ifølge Trond Hamran. Norsk tre behøver ikke å bli en billigvare, det er en stor og voksende kundegruppe som er villig til å betale for lokalt produserte trevarer.

Vi fikk også høre litt om mulighetene klyngesatsninger gir. Representanter fra Treklubben, Eyde-nettverket og Arena Skog fortalte om sitt arbeid. Asbjørn Solfjeld fra Solfjeld vindusprodusent ga oss et eksempel på resultater fra et samarbeidsprosjekt mellom industrien og forskningsaktører: et nytt vindu de har utviklet med utslippsverdi ned mot passivstandard (0,8). Dette har de fått til i samarbeid med Agder Wood, Innovasjon Norge, UiA, Sintef Byggforsk og flere.

Etter konferansen dro flere av deltakerne på befaring til Huntonit A/S og Vennesla bibliotek.

Vennesla bibliotek -virkelilg et mesterverk!

Vi sender en stor takk til foredragsholderne våre, Huntonit A/S og Vennesla bibliotek for en fantastisk innholdsrik dag!

Vi vil også takke vertskapet og medarrangørene våre i Agder for den store innsatsen dere har lagt ned i dette: Olav Eikeland fra Huntonit A/S, Christian Espegren far Skogselskapet i Agder, Reidar Tveiten, Una Glende Janson og Karl Gjermund Damli fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Her er Power Point-presentasjonene fra foredragsholderne:

Presentasjon av Kystskogbruket -hvorfor er vi her i Agder v/ Kurt Jessen Johansson, daglig leder i Skognæringa Kyst

Skogens potensiale i bioøkonomien -bærekraftige arbeidsplasser gjennom FoU, innovasjon og produktutvikling v/ Anders Øynes, adm.dir. i AT Skog

Hvordan få verdiskaping i trenæringa v/ Jannis Barbatonis, Norsk Trevare

FoU i skog- og trenæringa -hva kan IN bidra med v/ Roar Flatland, Innovasjon Norge

FoU, innovasjon og trebruk -et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket v/ Kirsti Haagensli, programkoordinator i Kystskogbruket

Bruk av lauvtrevirke v/ Trond Hamran, Hamran Kjøkken

Utvikling av biodrivstoffet Biozin v/ Reidar Bergene Holm, Bergene Holm A/S

Treklubben -uforpliktende nettverksbygging gir resultater v/ Christian Espegren, Skogselskapet i Agder

Solfjeld vindusprodusent -testing av produkter i laboratorium v/ Asbjørn Solfjeld, daglig leder i Solfjeld vindusprodusent

Utvikling av Eyde-klyngen i Agder v/ Halvor Stavdal, Huntonit A/S

NEW- Kompetansegruppe fra Eyde og Node klyngene v/ Elin Strand, Huntonit A/S

Innovasjonsarbeid i klyngeutviklingsprosjektet Arena Skog v/ Kjersti Kinderås, klyngeleder i Arena Skog og Ole Bakke, prosjektleder for delprosjekt Infrastruktur

Verdiskaping og sosiale nettverk i skognæringa i Nord -muligheter og begrensninger v/ Vibeke Stækebye Nørstebø, seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn