Beiarn kommunes sommer-satsing på klimaskogplanting

Publisert 12.07.2017

Beiarn kommune har ansatt en skogpådriver i sommer i forbindelse med pilotprosjektet «Klimaskogplanting».

Som en del av Stortingets klimaforlik fra 2012, er det satt i gang et pilotprosjekt for planting av klimaskog for et økt CO2-opptak. Skogen skal plantes på nye arealer, dvs. på åpne eller gjengrodde arealer. Prosjektet foregår i Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland i perioden 2015-2018. Målet med prosjektet er å høste erfaringer med bl.a. klimaeffekt, miljøkriterier og gjennomføring, før oppskalering og utvidet implementering av tiltaket.

En av pilotkommunene er Beiarn kommune. De har i denne forbindelse ansatt Erik Iversen som skogpådriver i sommer. I en artikkel på kommunens hjemmeside informerer han utfyllende om prosjektet, og oppfordrer potensielle grunneiere til å delta. Han vil også reise rundt og besøke aktuelle grunneiere.

I artikkelen viser han bl.a. på en pedagogisk måte miljøeffekten av klimaskogplanting gjennom denne modellen:

For hele artikkelen, se her.

Fin sommerlektyre for skoginteresserte!