Satsing på skoggjødsling i Trøndelag

Publisert 07.08.2017

Flere store eiendommer i Trøndelag har gjødslet skogen i sommer.

Flere store eiendommer i Trøndelag har gjødslet skogen i sommer. Skogen blir gjødslet med nitrogenholdig kunstgjødsel via helikopter. Dette gjør at skogen vokser raskere, noe som gir oss et bedre klima, da det bindes mer CO2. Man kan få statlig støtte til dette på 40 %. Eiendommer i bl.a. Støren og Vuku har benyttet seg av dette tiltaket.

Oppslag i NRK Trøndelag: Her gjødslar helikopteret skogen.

Se også tidligere sak på kystskogbruket.no: Værdalsbruket A/S gjødsler skogen i år.

Foto av: Roger Myren

Denne nyheten er også lagt ut på arenaskog.no