Skognæringa Kyst på tur til Finnmark

Publisert 08.10.2017

21.-22. september besøkte styret i Skognæringa Kyst Finnmark.

Styret i Skognæringa Kyst. F.v. Thorbjørn Frivik (T. Frivik Taubanedrift AS), Jan Olsen (Skognæringa Kyst SA), Olav Vold (FollaCell MM Karton AS), Rolf Solberg (Kjeldstad Trelast AS), Ann-Hege Hanstad (Statskog SF), Arild Kulseng-Hansen (Seteråsen Sag og Høvleri AS), Ole Bakke (Allskog SA) og Jan Ivar Rødland (Vestskog SA).

Skognæringa Kyst besøkte 21. og 22. september Finnmark ved Fylkesmannen, skogbrukssjefen og Finnmark treforum. Den første dagen ble det holdt styremøte i Skognæringa Kyst i Alta.

Dag 2 sto flere befaringer på programmet. Styret besøkte bl.a. byggeplassen til det nye omsorgssenteret i Alta, som vil bli Finnmarks første bygg i massivtre. Det var også lagt inn besøk hos Eiby sag og Haldorsen treprodukter. Disse bedriftene foredler finnmarksfuru bl.a. for kledning. Det er et godt og økende marked for lokalt produserte trevarer i Finnmark.

Du kan lese mer om dette i artikkelen Helge Molvig (Fylkesskogmester og sekretær i Finnmark treforum) har lagt ut på hjemmesida til Fylkesmannen i Finnmark.