Uttalelse fra Skognæringa Kyst

Publisert 08.11.2017

Skognæringa Kyst har gitt uttalelse til det fremlagde Statsbudsjett 2018.

Leder i Skognæringa Kyst Jan Ivar Rødland er godt tilfreds med en fortsatt tydelig satsing på skoglig infrastruktur, både når det gjelder tømmerkaier og skogsveier. Men mener samtidig at det er mange elementer i det framlagte statsbudsjettet for 2018 som virker hemmende på en overgang til bioøkonomi, en overgang der skognæringa vil ha en stor plass.
Foto: Helge Kårstad

Skognæringa Kyst meiner innretninga på eit statsbudsjett har stor innverknad på skog- og trenæringas rammevilkår. Store delar av verksemdene innan skog- og trenæringa er distriktsorientert. Alle budsjettframlegg som er sentraliserande er difor uheldig for disse verdikjedene.

Her kan du lese hele uttalelsen fra Skognæringa Kyst

“Store deler av virksomheten innen skog- og trenæringa er distriktsorientert” heter det i uttalelsen fra Skognæringa Kyst.
Bildet er fra Utne, Ullensvang kommune i Hordaland og viser mangfaldet innenfor de tradisjonelle næringer som preger distriktene og som legger grunnlaget for en overgang til bioøkonomien.
Foto: Helge Kårstad