Planlegger for økt trebruk i Bodø

Publisert 09.01.2018

Det skal bygges ny flypass og nytt byområde i Bodø. Nå gjøres det forberedelser for en bærekraftig byggeprosess.

På besøk i Ytre Enebakk skole. Massivtre kombinert med bindingsverk og betong.

Som del av satsingen i ny Nasjonal Transportplan, skal flyplassen i Bodø flyttes. Dette gjør at en hel bydel skal bygges opp på det gamle flyplassarealet, noe som vil gi stor byggeaktivitet i Bodø i årene som kommer.

Det er stilt høye miljøkrav, og Avinor og entreprenør Gunvald Johansen AS har vært ute på flere byggeplasser, for å få økt kunnskap om bærekraftige byggeløsninger i tre og massivtre. Utfordringene er lyd, brann, statikk og kostnader. Du kan lese mer om dette på hjemmesiden til Fylkesmannen i Nordland.