Tredriveren har sørget for at flere driver med tre

Publisert 31.01.2018

Roar Gylland avslutter en lang karriere i trebransjen -sist som tredriver for Trøndelag. Roar kan fortelle at han “har begynt på slutten” og nå leter etter sin etterfølger i rollen som Tredriver for Trøndelag.

Nøytral megler av rett kompetanse

En god dialog med alle -og tett kontakt med småbedriftene, har vært Roar Gyllands oppskrift for å øke konkurransekraften til trenæringen i Trøndelag. Tredriveren, som har en frittstående rolle finansiert av virkemiddelapparatet, skal bidra til økt trebruk og utvikling av treindustri i det fylket vedkommende er tilknyttet.


Roar -som har kombinert rollen som tredriver med egen konsulentvirksomhet, har hjulpet
bedriftene med konkrete problemer, og bidratt til å koble bedriftene mot rett ekspertise og finansieringsordning.

Foto av: Gunn Heidi Nakrem

For tidlig med takketaler

Roar fremhever et nettverk av tredrivere fra hele landet, der han henter inspirasjon og idéer hjem til Trøndelag. -Tett samarbeid med virkemiddelapparat, Arena Skog og FoU-institusjonene, må også være på plass, presiserer han.


Roar leter nå etter sin etterfølger og oppgir samarbeidsevne, evne til å kommunisere og fokus på småbedrifter, som viktige egenskaper her. -Å være glad i bilkjøring, skader heller ikke, legger han til med et smil. Han vil nå trappe ned, men er åpen for å ta en støttende rolle dersom dette er ønskelig.

Roar Gylland er å treffe på mobil 952 30 784 eller mail: rgylland@rgbs.no

Denne nyheten er hentet fra arenaskog.no