Unikt blågrønt innovasjonssamarbeid i Nordland

Publisert 19.02.2018

Blågrønn innovasjon i Nordland gjennom samarbeid. Skognæringsforumet og Bondelaget i Nordland har sammen med en rekke andre aktører jobbet for økt kompetansen til primærnæringen gjennom forsknings- og næringsutvikling.

Fiskeoppdrett AS

Dette ledet til at det i 2016 ble etablert en gruppe av regionale aktører bestående av Skognæringsforumet, Bondelaget, Nord Universitet, NHO, Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Norges Forskningsråd. Gruppens målsetning er å etablere et blågrønt innovasjonssenter i Nordland.

I regi av dette ble det arrangert et utviklingsseminar i Bodø 1. februar. På seminaret møtte blå og grønn næring forskingsinstitusjoner og den regionale forvaltningen, for å utvikle en felles plattform for videre arbeid med etablering av et blågrønt forsknings- og innovasjonssenter.

Seminaret ble ansett som svært vellykket, og det er nå Skognæringsforum Nordland som tar første etappe i arbeidet videre med å få på plass senteret. Etappen består av at skognæringsforumet i samarbeid med Nord Universitet skal søke om støtte til et forprosjekt. På sikt er det blågrønne innovasjonssenteret tenkt å komme inn under ordningen Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) i regi av Forskningsrådet og vil totalt omfatte 10 PhD`er.

Foto: Grete Liv Olaussen. Prorektor for forskning og utvikling ved Nord Universitet, Reid Holde, som har deltatt i prosjektgruppa på vegne av Nord Universitet.

Blågrønt samarbeid i forskning og utvikling har også nasjonalt fått større fokus, da næringene kan bidra til å løse hverandres problemer ved at man i felleskap finner nye løsninger gjennom innovasjon, forskning og utvikling. Foods of Norway i regi av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et eksempel på dette.

Skognæringsforum Nordland som er en del av Skognæringa Kyst, har vært, og er involvert i en rekke forskings- og utviklingsprosjekter, og har over en lengere periode vært en pådriver for forsknings- og utviklingsmegling for økt kompetansebygging i tilknytning til blågrønn næringsutvikling. Torgunn Sollid sekretær og primus motor i Skognæringsforum Nordland sier at «dette hadde ikke vært mulig med mindre man hadde hatt et godt samarbeid mellom forumet, Fylkesmannen og Fylkeskommunen. I Nordland fungerer dette trepartssamarbeidet svært godt, med engasjerte representanter fra både embete og politisk nivå- og forvaltning i fylkeskommunen. Her er Nordland et eksempel til etterfølgelse»

 

Forelesninger fra seminaret finnes på fylkesmannen.no