Hogger 200 kubikk om dagen

Publisert 16.03.2018

Det er stadig økende interesse for skogbruk i Lofoten og Vesterålen. De første skogplantingene blir nå avvirket. Med sol fra en skyfri, iskald blå himmel samlet skogeiere seg nylig til skogdag foreller skogentusiast Trygve Brenna.

Med Krogtoft tindene som bakgrunn var det et imponerende skue med Vesterålen Skogsdrift sin nye Ponsse Scorpion i sving under skogdagen hos Bjørn Flaaten i Vestvågøy.
Alle foto: Trygve Brenna

Skogentusiast Trygve Brenna har gitt denne reportasjen til Kystskogbruket.

Toppåret i 1965
Det kom mye folk til skogdagen hos Bjørn Flaaten på Bøstad i Vestvågøy kommune i forrige uke. Innledningsvis ble det sagt at det tidligere ble plantet svært mye skog nettopp her «midt» i Lofoten. Skogbruksjef Gjermund Pettersen kunne fortelle om stor aktivitet på 1960 – og 70 tallet. Toppåret var i 1965 og da var etterspørselen etter skogplanter i Lofoten og Vesterålen større enn hva planteskolene i Nordland kunne levere. Pettersen viste til at det bare i Vestvågøy kan årlig avvirkes bortimot 10 000 kubikkmeter tømmer frem mot 2040 da de større skogreisingsfeltene blir hogstmodne. Fra landbrukskontoret på Sortland stilte også Jostein Holmeng som gav en svært god innføring om bruk av skogfond og hvor viktig og gunstig det er å plante skog etter hogst.

Virket til Elkem
Allskog sin nytilsatte driftsleder Jon Erik Solberg gjorde greie for skogssamvirke sin organisering, oppgave og arbeidsmåte. Fra midten av januar i år og fram til medio april vil bil tatt ut ca. 5500 m3 tømmer i Vestvågøy. Tømmeret går som industriflis til Elkem Salten verk. Flisa er en svært viktig katalysator i produksjonen av Silisium. Det er selvsagt mange som mener at for mye av sagtømmeret også går til flis hos Elkem, og at det haster med å få etablert et sagbruk i området. Det ble sagt på skogdagen at trøsten får være at det tross alt blir nyttet til industrielt formål i Nordland. Solberg la stor vekt på hvordan skogeierne kan medvirke til bedre pris gjennom tilrettelegging som kan spare driftskostnader. Særlig ble behovet for mer skogsbilveier trukket frem.

Fotografen har diverre ikke bilde av bålet men ellers ser vi f.v. Kjetil Øyen, Frank Rist, Odd Nicolaisen, Jostein Holmeng, Trond Justad, Jon Erik Solberg, Bjørn Flaaten, fru flaten, Jann Rolf Nordstrand og ukjent.

Bålkaffe kokt på tørr sitkagran
En skogdag blir aldri skikkelig uten kaffe kokt på bål. Og i dette tilfelle ble det fyrt opp et bål av tørr sitkagran både for å holde varmen og lage skikkelig god skogskaffe. Driftsleder Bjørn Harald Brenna ved Vestvågøy ASVO kunne også fortelle at nettopp kortreist ved ble stadig mer etterspurt. Bedriften har økt produksjonen av lokalt hogd gran, sitkagran og lutsigran og responsen på det kortreiste råstoffet har vært svært positiv. Og den lokale lederen i skogeierlaget Nils Erik Klausen nyttet derfor anledningen over kaffebålet til å få flere medlemmer i laget.

Hogger 200 kubikk om dagen
Vesterålen skogsdrift v/ Stig Rognan har vært i Vestvågøy siden midten av januar og regner med å være ferdig til påske. Rognan tar gjennom Allskog oppdrag i både i Nordland og Troms. Rognan kunne fortelle at han nylig har investert i en ny hogstmaskin (Ponsse scorpion) og at produksjonen her på Bøstad har vært rundt 200 kubikkmeter om dagen. Maskinen egner seg svært godt til hogst av sitkagran fordi både hogstaggregat og kran er både sterkere og åpner for større dimensjoner enn den gamle maskina. Det ble en imponerende opplevelse å se maskinen i drift under skogdagen for dem som ikke hadde sett et slik utstyr i drift.

Ønske om mer lokal foredling av tømmeret
Mer lokal verdiskaping av tømmeret er et gjennomgangstema langs hele kysten, – så også i Vestvågøy. For å vise dette ble en skurstokk på 120 liter vist frem og verdiberegnet til 60 kroner.
På forhånd ble en tilsvarende stokk saget opp til plank (2×9) og noen bord. Og salgsverdien på dette ville vært ca. 300 kroner, – en verdiøkning på 5 ganger.
Som et apropos til dette kunne skogbruksjef Pettersen informere om at på Stokmarknes planlegges det nå et sagbruk med kapasitet inntil 30 000 kubikkmeter tømmer. Kanskje kan nettopp det være redningen for å beholde 5-gangen i Vesterålen og Lofoten ?
Da var dagen gått, og bra var det ettersom iskald austavind begynte å gjøre seg gjeldende skriver Trygve Brenna til slutt.

Det vokser godt og kvaliteten er forlengst dokumentert god på skogen i Vesterålen og Lofoten. Gode, lette driftsforhold og ikkje minst stor interesse fra skogeierne gir håp om mer lokal verdiskaping. På bildet ser vi melderen til Kystskogbruket Trygve Brenna, bygdeentusiast som har medvirket til å etablere flere foretak i Lofoten. Vi tror her vil komme mer.