Skognæringa Kyst søker nye medarbeidere

Publisert 08.03.2018

Vi mobilisering for en forsterket satsing på trebaserte FoU-prosjekter i Kystskogbruket. Derfor søker vi en prosjektleder og delprosjektleder for et av våre større satsningsområder, FoU og innovasjon innen trebruk og trebaserte produkter.

Foto: Sven-Erik Knoff. Arena Skog

Kystskogbruket er et bredt næringspolitisk samarbeid med mål om å realisere potensialet i skognæringa langs kysten. Alle kystfylkene fra Finnmark i nord til Agder i sør er med. Kystskogbruket er et 3.parts samarbeid mellom Fylkeskommunene, Fylkesmannen og næringa i de ni fylkene. Næringa er representert ved Skognæringa Kyst som er overbygningen for de fylkesvise skognettverkene.

Vi søker nå nye medarbeidere til vårt FoU og innovasjons prosjekt innen trebruk og trebaserte produkter. Prosjektet er bl.a. finansiert av fylkeskommunene, Landbruksdirektoratet, og næringa selv.
Kystskogbrukets regioner er av både historiske og geografiske årsaker nokså forskjellige. Prosjektet vil derfor få regionale tilpasninger i både arbeidsmåter og tilnærminger for å oppnå resultat. Mobiliseringen skal bidra til å styrke bedriftenes innovasjonsevne og markedskompetanse gjennom kompetansehevende tiltak og konkrete FoU-prosjekter. Med blant annet flere større trebygg både i offentlig regi og i landbruket som resultatmål. Kontorsted er ikke fastsatt, og kan tilpasses de som får stillingen. Det må påregnes noe reising.

Utdanning

 • Utdanning på høgskolenivå eller høyere, fortrinnsvis innen tre- eller fiberbasert industriell produksjon, gjerne i kombinasjon med kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap.

Kvalifikasjoner

 • Prosjektledererfaring
 • Arbeidserfaring innen industriell produksjons med tre som råstoff
 • Gode gjennomførings- og samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og IT-kunnskaper
 • Høy grad av selvstendighet

Arbeidsoppgaver

 • Lede og gjennomføre prosjektet
 • Bedriftskartlegging og nettverksbygging
 • Utvikle et tett samarbeid med «Tredriverne» i kystskogfylkene
 • Kontakt med offentlig sektor og relevante FoU-miljøer
 • Informasjons- og kommunikasjonsarbeid internt og eksternt
 • Profilering av skognæringa

Vi tilbyr

 • Spennende stilling i ei viktig næring i det grønne skiftet
 • Liten og dynamisk organisasjon med korte beslutningslinjer
 • Lønn etter avtale
 • Innskuddspensjon og yrkesskadeforsikring

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Jan Olsen, daglig leder Skognæringa Kyst jan@kystskogbruket.no, mob. 952 39 335.

Søknad med CV sendes:  jan@kystskogbruket.no

 

Søknadsfrist: 6. april 2018