Kurt Jessen Johansson tok gjenvalg.

Publisert 15.04.2018

Skognæringsforum Nordland gjennomførte 5. april årsmøte på Marka vgs., i etterkant av ei vellykket fagsamling med tema Nordlandsskogbrukets kompetanse- og rekrutteringsbehov.

Gjennomgangen av Årsmelding for 2017 viser stor aktivitet til tross for begrensede økonomiske ressurser. Stemningen på årsmøtet var god, og nytt styre ble valgt uten endringer fra foregående år.

Styret for 2018:

 • Leder: Kurt Jessen Johansson (Mosjøen Havn)
 • Nestleder: Jostein Saus (Statskog)
 • Styremedlem: Vibeke Unonsen (Allskog)
 • Styremedlem: Bjørn Jarmund (Arbor)
 • Styremedlem: Ansten Johansen (Polarsirkelen Skog og Bio)
 • Styremedlem: Knut Dreier (Moelven van Severen, Namsos)
 • Fast vara: Jon Halvard Hjerpbakk fra Allskog

Fylkesmannen i Nordland v/ fylkesskogmester Geir Sund, og Nordland fylkeskommunen v/ Henry Andorsen har observatørstatus i forumet, og deltar aktivt og konstruktivt gjennom sine roller i trepartssamarbeidet i Kystskogbruket. Fylkestingsrepresentant Arve Knutsen er Kystskogbrukets politiske representant for Nordland og er aktiv og interesser observatør i forumet.

Aktivitetene i forumet er i stor grad prosjektbasert, og finansieringen er i hovedsak offentlige midler fra Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland. I tillegg legges ned en betydelig dugnadsinnsats fra forummedlemmene både gjennom prosjektene og i det næringspolitiske arbeidet.

Kort oppsummert er dette de viktigste hendelsene for Skognæringsforum Nordland i 2017:

Forumet har hatt følgende aktive prosjekter i 2017:

 • Skogpådriver i Nordland
 • Bedriftsnettverk
 • Merverdi fra skogen
 • Skoglekter i Nordland
 • Blågrønt innovasjonssenter i Nordland

Annen møteaktivitet:

 • FoU-seminar i regi FM i februar 2017
 • Skogpådrivermøte med kommunene Vefsn 28 februar, Grane og Hattfjelldal 28. mars, Hemnes og Rana 29. mars.
 • Møte med skogansvarlig, ordfører og og næringsaktører i alle de fem kommunene 23. august i Hattfjelldal Skognæringsforum Nordland med flere inviterte deltakere på besøk på Salten Verk 12. desember 2017
 • Møte med Innovasjon Norge om bedriftsnettverk 4. september 
 • Møte med Kunnskapsparken Helgeland og Hattfjelldal Vekst oktober 2017 
 • Møte med rektor ved Mosjøen vgs 
 • Møte med arbeidsgruppe og Salten Verk for orientering om arbeidet med ny tømmerkai i Salten, på Salten verk 12 desember.
 • Besøk på Saltdal Nasjonalparksenter og møte med ansatte ved Midtre Nordland nasjonalparkstyre 13. desember 2017
 • Fylkesvis møte i trepartssamarbeidet i Kystskogbruket 16. mars, diskuterte Utviklingsstrategi og satsingsområder for Kystskogbruket.
 • Kystskogkonferanse med tema FoU, innovasjon og produktutvikling og medlemsmøte i Skognæringa Kyst i Kristiansand 23. mai 2017

Hele årsmeldinga finner du her.

Detlakere på årsmøte i Skognæringsforum Nordland (foto: Rasmus Stokkeland)