Tema er Framtidsskogen

Publisert 19.04.2018

12.juni er du Velkommen til Stjørdal.

Konferansen “Verdier i Framtidsskogen” tar for seg avviket mellom hogst og planting og hvordan dette kan løses. Mer detaljert program vil komme. Sett av dagen!

Framtidsskogen – skogen for tak over hodet, varme i ovnen, rekreasjon og arena for biomangfold og fotosyntese. Men vi som lever må bygge denne skogen idag. Hvorfor gjør vi ikke det – nok ?

12. juni 2018 går konferansen “Verdier i Framtidsskogen” i Stjørdal.
Mer detlajert program vil komme, men sett av dagen idag.

Hvordan løser vi dette på lang sikt?
Kystskogbruket har et stort og uforløst verdiskapnings-potensiale knyttet til skog og trebruk. Gjennom klynge-utviklingsprosjektet ARENA SKOG satser næringa med utgangspunkt i Trøndelag på fornyelse som grunnlag for økt vekst. Skog- og trenæringa i kystskogbruket har et økonomisk omsetningspotensial på ca. 60 milliarder kroner pr. år, jf. Melding om kystskogbruket 2015. I tillegg til en offensiv satsing ligger mulighetene i en kraftig forbedret råstoffsituasjon på kysten.
Samtidig har det over en periode vært store avvik mellom areal som hogges og areal som blir tilplantet etter hogst. Samfunns-økonomisk er dette bekymringsfullt. Hvordan løser vi dette på lang sikt?

Konferansen er at samarbeid mellom Arena Skog i Trøndelag og Skognæringa Kyst

Se hele programmet her