Årsmøte for Møre og Romsdal Skognæringsforum

Publisert 10.05.2018

Fagdag/årsmøte for Møre og Romsdal Skognæringsforum på Åsentunet i Ørsta 29. mai.

11:00 – 11:30    Oppmøte/kaffi/litt å bite i

11:30 – 12:15    Orientering frå Skognæringa Kyst om pågåande og prioriterte tema og arbeidsoppgåver i Kystskogbruket v/Rasmus A. Stokkeland

12:15 –­­  13:00   Skognæringa i regionen utvikling, utfordringar og mål for framtida v/skogbruksleiar i Allskog Per Gunnar Sande

13:00 – 13:15    Pause

13:15 – 13:45    Årsmøte i Møre og Romsdal Skognæringsforum

14:00                Møteslutt/avreise til den nybygde tømmerterminalen/Ørstaterminalen  

Fagdagen avsluttar vi etter denne synfaringa/orienteringa som vi får der.           

For å vere sikre på at alle får kaffi og ein liten matbit, ser vi ser gjerne at de som vil delta på fagdagen/årsmøtet sender melding om det i e-post til harald@kystskogbruket.no eller melding/tlf 482 98 485