Prosjektoppstart FoU, innovasjon og trebruk i kystskogbruket

Publisert 27.07.2018

Kystskogmeldinga 2015 og Skog22 har utfordret næringa og det store potensiale som ligger i kystskogbruket som en viktig ressurs for Norge og framtidige bærekraftige satsinger. Ett av svarene på dette er igangsetting av et treårig prosjekt for økt innovasjon og utviklingskompetanse i kystskogfylkene. Nytilsatt prosjektleder Kristin Støren Wigum starter nå på oppdraget som skal gjennomføres i tett samspill med skognæringas nettverk og bedrifter, tredriverne i hvert fylke, og andre viktige aktører. Hun vil ta utgangspunkt i hele verdikjeden, men ha spesielt fokus på trebearbeiding, videreforedling og utvidede markeder for norsk tre og trevareprodukter fra kystskogfylkene.

Prosjektoppstart FoU, innovasjon og trebruk i kystskogbruket

Kristin er utdannet industridesigner og forsker med fokus på design for bærekraftige løsninger. Hun har drevet eget foretak i 13 år som del av Gaia Arkitekter og har erfaring med promotering av tre som et miljøvennlig, men også kvalitetsmessig godt valg i bygg og produkter. Hun definerer seg selv som en systemorientert designer, og har erfaring bl.a. med utvikling av gjenbrukssystemer for trevirke, møbler og andre materialer. Prosjektene hun har arbeidet med har ofte tatt utgangspunkt i en grûnders ide og blitt utviklet over tid til et helhetlig produkt, eller servicesystem og forretningsmodell.

Kristin sitter til daglig i Trondheim med arbeidsplass i Atelier Ilsvika, og vil reise til alle fylkene for å komme tett på næringa. Prosjektet er inndelt i fem arbeidspakker hvor videreutvikling av nettverk og etablering av nye samspill for felles prosesser blir viktig. Prosjektet er en mulighet for mobilisering av flere krefter og styrking av pågående arbeid. Målet er å bistå i å avdekke behov, drivkrefter og kompetanse i hver av regionene og legge til rette for samarbeid om nye prosjekter som hver enkelt bedrift ikke vil løfte alene. En av arbeidspakkene handler om bruk av tre i offentlige anskaffelser (bygg) og en annen om bruk av tre i landbruksbygg. Kristin har erfaring med arbeid mot det offentlige og vil også se på relasjoner mot politiske satsinger og tilrettelegging for næringa.

Prosjektet er første fase i Kystskogbrukets innovasjons- og utviklingsplan.  Det blir viktig å se dette i sammenheng med andre prosjekter og satsinger som drar i samme retning. Kristin vil sammen med næringa og forskningsnettverk jobbe med å utvikle strukturer som gjør det mulig også for små- og mellomstore aktører å dele kompetanse og gjennomføre mer langsiktige utviklingsprosjekter parallelt med daglig drift.