Skogsdrift i et mildere og våtere klima

Publisert 06.07.2018

“Hvordan kan vi løse utfordringene med avvirkning i skogen i et stadig mildere og våtere klima” er det mange som spør. Et samarbeidsprosjekt mellom Skogstyrelsen i Sverige og Fylkesmannen i Trøndelag vil prøve finne svar.

Ikke permanent driftsvei over elv laget av bark og tømmerstokker av slipvirke.
Skogsentreprenør er Sørli Skog og stedet er Strinde og Bøle Almenning i Steinkjer.
Bildet nederst (samme sted) viser hvordan elva ser ut etter at skogsdrifa er over og det er foretatt rydding og rensk
Foto: Dag Okkenhaug Bævre

Oppstartseminar i Östersund
Interregprosjektet «Skoglig anpassning för ett ändrat klimat» er kommet godt gang. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Skogstyrelsen i Sverige og Fylkesmannen i Trøndelag.
19.- 20. juni arrangerte prosjektet oppstartseminar med partnerne i prosjektet i Östersund. På oppstartseminaret deltok næringsaktører, forskning og forvaltning fra begge sider av grensen. Prosjektet retter seg mot det operative skogbruket, så det er svært viktig at næringsaktørene deltar fra starten av slik at aktiviteter under prosjektet kan gjenspeile deres utfordringer i hverdagen. Fylkesskogmester i Trøndelag Dag Okkenhaug Bævre forteller at på oppstartseminaret fikk deltakerne innblikk i framtidens klimaprognoser av Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Klima er en svart viktig premissgiver for skogbruket og skogbruket må spille på lag med klima. – «Vi fikk også hørt om gummibelter på lassbærer. Tommy Blom ved Konstholmen pratet om prosjektet OnTrack. Dette er et viktig steg for å kunne drive mer skånsomt på bæresvak mark. Gjennom workshop ble det også gitt innspill på hvordan vi skal nå ut med kunnskapen vi samler i prosjektet og hvordan vi når flest mulig av målgruppa» avslutter en entusiastisk fylkesskogmester i Trøndelag.

En virkesforsyning tilpasset klimaendringene
Prosjektet har som målsetting at vi i 2020 har lagt grunnlaget for en jevn og bærekraftig virkesforsyning som er tilpasset klimaendringene. For å nå denne målsettingen er kjennskap til tilgjengelig kunnskap og formidling av denne viktig. Arbeidet med å sammenstille tilgjengelig kunnskap innenfor prosjektets tre utpekte fokus områder er kommet godt i gang. Disse fokusområdene er avvirkning på bæresvak mark, avvirkning i bratt terreng og bedre skogsbilveger.
Prosjektet skal gå i tre år og være avsluttet i 2020. Totalt prosjektomfang er på 6 mill. NOK.

Prosjektet er sterkt forankret
Det er Skogsstyrelsen på svensk side og Fylkesmannen i Trøndelag som står bak prosjektet, og det har en sterk forankring i næringslivet. Trafikverket, Gällö Skog AB, Rödins Trä AB, Fria Skog AB, SCA Skog AB, Skogforsk, Trøndelag fylkeskommune, Allskog, SB Skog, Nortømmer, Skogkurs, Maskinentreprenørenes forbund, Arena Skognæringa i Trøndelag, Statsskog SF og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) bidrar til gjennomføringen.

Se på bildet øverst og sammenlign. Bilder er tatt på samme sted. Her ser vi hvor god rensk det er foretatt etter at skogsdrifta er ferdig. Kunnskap, planlegging, gode entreprenører og en porsjon praktisk sans åpner for gode løsninger i et mildere og våtere klima.
Foto: Dag Okkenhaug Bævre