Skape, verne og forvalte

Publisert 21.09.2018

Bergen Skog- og Træplantningsselskap er 150 år. Dette har m.a. blitt markert med ei godt skrive jubileumsbok «Skape, verne og forvalte». Denne veka opna også statsministeren ei ny trapp for turgåarar mot fjelltoppen Ulriken. Og det var nettopp Træplantningsselskapet som tok initivativ til denne trappestien, ei gåva til ivrige turgåarar i skogane kring fjella i Bergen

Statsminister Erna Solberg på på veg til opning av den nye trappstien mot Ulriken i Bergen.
Leiar i Bergens Skog- og Træplantingselskap Erling Birkeland (t.h) er over seg av begeistring for statsministeren som tok seg tid til å gå alle trappene halvvegs til Ulriken. Birkeland seier til Kystskogbruket at selskapet i framtida vil fortsetje det viktige arbeidet med å formidle samanhengen mellom å skape, verne og forvalte skog og utmark.
Alle foto: Helge Kårstad

Eit avskoga landskap i 1868
Bergen Skog- og Træplantningsselskap vart skipa i 1868. “Eit avskoga og skoglaust Vestland, ja eit rasert økosystem, eit ørkenaktig landskap” var hovudgrunnen til at så mange ivra etter å plante skog og tilbakeføre landskapet til det «opprinnelege» kulturlandskapet skriv forfattar og professor Frode Ulvund i ei særdeles godt skrive jubileumsbok.

Eit møte på puben
Og det heile starta som det meste gjer her i livet. Etter sterk stagnasjon opplevde Bergen by «en begynnende oppvåkning fra en langvarig dvaletilstand” utover 1800-talet. Handelen auka sterkt kring 1850 og optimismen var tilbake i byen. Handelsmennene Johan Wilhelm Olsen og Johan Geelmuyden møttest kvar laurdag på Bryggen over «en Bayer og en Pipe Tobak» for å «meddele om hvad der i Ugens Løb var passeret i den mercantile Verden». Denne «Ølklubben» vart stadig utvida med fleire optimistiske medlemer og omdøypte seg seinare til “4-shillingsklubben”. For etter at kvar medlem hadde samla 4 shilling, føreslo Johan Geelmuyden at pengane skulle brukast til «bekledning av Bergenske Fjelde». Og etter stor og aukande interesse i byen for tiltaket, vart klubben den 6. august 1868 omdøypt til Bergen Skog- og Træplantningsselskap.
Selskapet fekk mange dugande leiarar, og det vart m.a. planta mykje skog før århundreskiftet kring byen. Men fleire av desse personane fekk også stor betydning for utviklinga av skogbruket på heile Vestlandet, så vel innafor skogforsking som skogforvaltning. Ja vi kan føre linjene heilt fram til den store skogreisingsperioden i alle fylka langs kysten etter siste verdenskrig.

Tøff dame opna trappestien
I dag er Bergen Skog- og Træplantningsselskap meir oppegåande og kanskje meir populær enn nokon gong. Dei siste åra har tilrettelegging av vegar og stiar og forvaltinga av skogen vore sentrale oppgåver. Det var ikkje utan grunn at selskapet i 2015 ved dåverande skogsjef Jørgen Frønsdal tok initiativ til å lage ein trappesti til fjellet Ulriken.
Statsminister Erna Solberg åpna denne veka trappestien og sa m.a. at heile byen sidan starten i 1868 har hatt stor glede av Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Ja ho rosa selskapet for å tilretteleggje for tur- og friluftsliv, og imponerte alle frammøtte med å gå alle trappende halvvegs til Ulriken topp i ausande regnveir og vind. «Tøff ho Erna» var det mange om sa.

Bergen, Bryggen og Fløyen i bakgrunnen. Bergens Skog- og Træplantingselskap har kontor med eige sagbruk rett under granskogen i bildet.Jubileumsboka “Skape, verne og forvalte” (innfelt) fortel m.a.om eit avskoga landskap i 1868 og kvifor så mange bergensarar sidan den gongen har blitt så glade i skogen kring byen.

Jubileumsboka du bør kjøpe
Underteikna er imponert over den 300 siders jubileumsboka som har fått det godt eigna namnet «Skape, verne og forvalte». Boka fortel om kvifor så mange ville plante skog kring Bergen, om utfordringane og endringane utover i dei ulike peridane heilt fram til i dag. Her er skoghistorie, både om europeisk påverknad, om synet på bruk og vern av skog og landskap, om planting og hogst, om utvikling av friluftslivet og ikkje minst om bergensarane som alltid er sterkt engasjerte seg i det som føregår i skogen kring fjella. Ei bok alle skog- og naturinteresserte i Norge burde kjøpe. Det kan du gjere her:
https://www.ark.no/boker/Frode-Ulvund-Skape-verne-og-forvalte-9788271289669?as_templateId=4152191&gclid=EAIaIQobChMI17r2io_J3QIVRqqaCh0qYgVdEAAYASAAEgJrUvD_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CITGyY6Pyd0CFcQCGQodcsMGeg

Eller ta direkte kontakt med Bergens Skog- og Træplantningsselskap: http://www.byfjellskogene.no/

Dugnadsgjengen i Bergens Skog- og Træplantningsselskap består for tida av kring 30 frivillege som årleg legg ned fleire tusen timar dugnad for skogen, stiane og vegane i området. Denne fine dagen i 2015 hadde dei besøk av skoginteresserte frå Vestreålen og Lofoten (til høgre i bildet). Lengst til venstre dåverande skogsjef Jørgen Frønsdal.