Ny daglig leder

Publisert 22.10.2018

Ole Bakke blir arbeidende styreleder i Skognæringa Kyst

 

 

Jan Olsen har bedt om å bli løst fra oppgaven som daglig leder i Skognæringa Kyst av helsemessige årsaker. Jan har vært engasjert i stillingen som vikar for Kjersti Kinderås, som har permisjon ut 2019. Hun er klyngeleder for ARENA Skog Trøndelag i denne perioden.

Styret i Skognæringa Kyst (SK) har behandlet saken, og engasjert styreleder Ole Hartvig Bakke til å gå over i en funksjon som arbeidende styreleder. Løsningen innebærer at Ole Bakke ivaretar daglig leder funksjonen i SK. Dette løses ved at han leies ut i 40% stilling fra sin arbeidsgiver ALLSKOG SA. Jan Olsen fortsetter som ansatt med oppgaver innen administrasjon og prosjektledelse.

Avtalen om endringen trådte i kraft fra 15. oktober i år, og vil vare til utgangen av 2019.